Home » Bachova kvetova terapia » Práca s emóciami pomocou Bachovych kvetovych esencií.

Práca s emóciami pomocou Bachovych kvetovych esencií.

Emócie

Ako si zharmonizovať svoje emócie.

Emócie nás sprevádzajú celým životom. Raz je to nadšenie, pocit  radosti, či zamilovanosti,  a druhý krát zase smútok, bolesť, žiarlivosť,  strach, či hnev. Každý jeden z nás to pozná. Nie vždy je to jednoduché dať ich do rovnováhy. Ale všetky tieto emócie potrebujeme, sú našou súčasťou, cez ne vyjadrujeme naše pocity. Ak sme šťastní, alebo zamilovaní je prirodzené, že sa tešíme a šírime okolo seba pozitívne emócie. Ak sme nespokojní, niekto nám ublížil, máme strach, je rovnako prirodzené, že máme pocity, ktoré chcú byť vyjadrené cez negatívne emócie. Dôležité je, aby sme my ovládali emócie a nie ony nás.

 Čo sú to emócie.

Stretla som sa s viacerými  názormi čo to vlastne emócie sú.  Niekto ich nazýva našimi náladami, niekto tvrdí, že pocity a emócie sú to isté, niekto hovorí, že najskôr sú emócie a tie v nás vyvolávajú pocity, iný názor je, že emócie sú nástrojom iba našej mysle atď…. Niekedy nie je jednoduché vyjadriť obsahovú podstatu iba jedným slovom. Ja sa prikláňam k názoru, že emócie sú cestou na vyjadrenie našich pocitov. Keď sme konfrontovaní s nejakou skutočnosťou, udalosťou či momentálnym stavom, naša duša zaujme k tomu svoj postoj a dá nám ho vedieť formou pocitu. Pocit nie je pozitívny ani negatívny v takom zmysle ako ho chápeme my, potom  keď je vyjadrený. Dáva nám len pocit spokojnosti / súhlasu /, alebo  nespokojnosti / nesúhlasu / s tým čo sa deje. Následne príde vyjadrenie tohto pocitu cez emóciu. Akú emóciu si vyberieme na vyjadrenie toho pocitu závisí od stavu našej mysle. Inak bude reagovať na ten istý podnet človek pozitívneho typu a inak človek, ktorý už má vo svojej mysli viac sklony k negativite. Podľa toho môžeme viac či menej prežívať svoje emócie pozitívne či negatívne.

Emocionálna rovnováha.

V živote sa snaží byť všetko v rovnováhe. To je zákon univerza. Aj naše emócie sa preto snažíme dostať do rovnováhy. Všetkého príliš, zákonite pritiahne opačnú stranu, aby sa to vyrovnalo. Je síce krásne byť nádherne zamilovaný, ale sami vieme, že to v tejto fáze nevydrží dlho. Užijeme si tie krásne okamihy, chvíle a postupne prídeme do „normálneho“ i keď stále milujúceho stavu. Rovnako aj bolesť, ak nám niekto ublíži, alebo niekoho blízkeho stratíme, by sme nemali u seba držať dlho. Precíťme tú bolesť naplno, tak ako príde a potom ju uvoľníme. Bolestná spomienka môže ostať, ale už nebude v tej intenzite. Zvládneme ju bez problému.

Pozitivita v živote.

Pozitívna emócia

Často sa stretávam, hlavne v dnešnej dobe, s tým, že človek má byť len pozitívny. Pozitívne myslieť, pozitívne cítiť, pozitívne jednať za každých okolností.  Ale keď vám niekto ublíži, respektíve vás nahnevá, ako môžete byť v ten moment pozitívny? To predsa nejde. Aj Ježiš, keď si zoberiem príklad z Biblie, predsa vyjadril svoju nespokojnosť s predavačmi v svätom chráme tým, že ich s hnevom vyhnal von. Každý pocit, ktorý zažijeme musíme adekvátne vyjadriť. To je prirodzené. Otázne je ale ako. Ak svoj pocit vyjadríme ihneď, bez už predtým iných nahromadených a nevyjadrených pocitov, ide to prirodzenou cestou, v rovnováhe. A je jedno aký je to pocit. Môže byť vyjadrený pozitívnou i negatívnou emóciou.

Nemôžeme potlačiť hnev, zlosť, žiarlivosť, bolesť keď tým potrebujeme vyjadriť to, čo v tom momente cítime. Ak to potlačíme, uložíme si to niekde tam dovnútra do našej tajnej skrinky a tam to bude schované čakať na svoju príležitosť, kedy sa to bude môcť prejaviť. O čo viac tam bude schované o to viac intenzívne to bude volať po oslobodení. Ak to nevypustíme von do nášho okolia, často už potom v expresívnej forme, preplnená skrinka sa vyprázdni do nášho tela a zasiahne tie orgány, ktoré danej emócii prislúchajú. Nastanú fyzické symptómy a tie už začneme riešiť.

Emócie, ktoré sme si „priniesli“.

Strach

Sú ale aj iné emócie, ktoré k nám prichádzajú ani vlastne nevieme ako. Sú už akoby v nás. Strach, depresia, pocit menejcennosti, úzkosť, plachosť, osamelosť, nedostatok odvahy, netrpezlivosť a podobne. Tieto emócie sme si mohli so sebou priniesť už pri narodení, alebo boli nazbierané v čase detstva či iného životného obdobia. Spomienky hlboko vryté v našom podvedomí, ktoré máme v sebe a ktoré nám sťažujú život. Aj s týmito emóciami sa dá pracovať. Postupne krok za krokom, tak, ako šupky cibule, ich snímať z našej mysle a dávať im pozitívny náboj.

Ako si môžeme pomôcť.

Existujú mnohé pozitívne afirmácie, ktoré majú človeka naladiť na pozitívny stav. Určite, môžu vo veľa prípadoch pomôcť, myseľ je veľmi silný nástroj, ale iba vtedy, ak ich tá osoba skutočne vnútorne príjme. Darmo si budem každé ráno hovoriť aký som šťastný, keď to tak vnútorne necítim. Pozitívny stav si musíme naladiť vnútorne sami. Nie je to vždy také jednoduché. A tu nám pomáhajú Bachove kvetové esencie. Pomôžu nám v našom vnútri. Dodajú do našej energie vyššie vibrácie, ktoré nám pomôžu negatívne stavy prepólovať do stavu pozitívneho. Sú to teda také katalyzátory, alebo ak chcete ľudovo povedané, pomocníci, ktorí vibrácie negatívnych emócii / tie sú nižšej vibrácie / dostanú do pozitívnej emócie / vyššej vibrácie /.

Bach logo

Dr. Bach to nádherne vyjadril takto:

„Pôsobenie kvetových esencií spočíva v zvyšovaní našich vibrácii a otváraní cesty pre prijatie duchovného JA. Zaplavujú naše telo čistou energiou a vyplavujú z nás jedy a nečistoty, ktoré nám spôsobujú škodu. Dokážu rovnako ako krásna hudba, alebo niečo čo povznáša našu dušu, zdokonaľovať našu podstatu a privádzať nás bližšie k našej duši, srdca a tak nám prinášajú mier a pohodu a zmierňujú trápenie. Neliečia tým, že napádajú chorobu, ale dodajú nášmu telu príjemnú a užitočnú vibráciu našej vyššej podstaty, pri ktorej sa choroba rozpustí ako sneh na slnku.“
Bachove kvetove esencie sú naši skutoční pomocníci.  Úplne jednoducho, ľahko, bez vedľajších účinkov a zasahovaní do našej mysle, bez otupovania, alebo zmeny osobnosti, pomaly, ale isto menia naše staré negatívne vzorce správania a prinášajú uvoľnenie a ľahkosť bytia. Zrazu vidíme veci ináč, naše postoje sa menia, život už nie je takou záťažou. Nachádzame radosť zo života.
Na mojej, takmer už 20 ročnej,  ceste s Bachovymi esenciami  som sa stretla s mnohými príbehmi, kde podali pomocnú ruku a zlepšili kvalitu života. Sama ich s menšími prestávkami používam a keď je to potrebné pomôžem si ich energiou, aby ma ľahšie previedli  výzvami života, ktoré sa vyskytnú na mojej ceste.

Bachove kvetove esencie

Bachove kvetove esencie.

Bachove kvetove esencie môžeme použiť kedykoľvek. Každý deň ak to potrebujeme. Ak máme pred sebou nejakú významnú udalosť, či už radostnú alebo aj ťažšiu, ktorú musíme zvládnuť a chceme ostať v emočnej rovnováhe, sú tu pre nás. Dr. Bach túžil odovzdať svoje esencie pre každého ľahkou formou, aby si každý sám pomohol keď to potrebuje. Nechcel tomu pripisovať žiadne vedné výskumy, žiadne prísne pravidlá, len voľnosť intuitívnej voľby srdiečka každého jednotlivca. Nazval ich darom od Boha, tak ako je týmto darom celá naša príroda. Príjmite ten dar s úctou a pokorou. Veď je tu pre vás.

Môžete si ich zakúpiť v našom e-shope tu.

Ako si vybrať esencie.

  1. Po prečítaní si indikácii jednotlivých pôsobení esencií  si sami zvolíte.
  2. Určiť, čo je pre koho vhodné.
  3. Je dobre vyhľadať pomoc u poradcu, konzultanta.
  4. Niekto môže využiť aj pomoc kyvadla.
  5. Výber podľa ťahania kariet Bachovych esencií.
  6. Intuitívna diagnostika, kedy si osoba vyberá podľa svojej intuície.
  7. Esencie sa dajú určiť aj astrologicky.
  8. Zvoliť krízovú esenciu.

1. Po prečítaní si indikácii jednotlivých pôsobení esencií si sami zvolíte.

Tento spôsob je veľmi jednoduchý, ale z praxe mám skúsenosti, že to nie je vždy pre ľudí jednoduché a často by si dali všetky esencie. 🙂 U niekoho je problém aj popísať svoj stav, hlavne ak ide o jeho samého, nie vždy sa dokážeme sami popísať reálne a otvorene. Je vhodné poznať esencie trochu bližšie, ako len z krátkeho popisu. Ale je to asi najlepší spôsob okrem konzultácie s praktikantom. Vhodný spôsob na každodenné riešenie. Ak si chcete vybrať esencie sami, môžete si pozrieť krátky popis na našom eshope, kde si môžete esencie jednotlivo zakúpiť i dať si namiešať vlastnú zmes. Prípadne si objednať už pripravenú namiešanú zmes pre jednotlivé nami vytypované životné stavy.

Môžete si ich zakúpiť v našom e-shope tu.

2. Určiť, čo je pre koho vhodné.

To už je pre niekoho jednoduchšie, lebo posúdiť iného nám akosi ide ľahšie. 🙂 Aj tu je ale vhodné poznať esencie trochu bližšie, ako len z krátkeho popisu. Ak chcete vybrať esencie sami, môžete si pozrieť krátky popis na našom eshope, kde si môžete esencie jednotlivo zakúpiť i dať si namiešať vlastnú zmes. Prípadne si objednať už pripravenú namiešanú zmes pre jednotlivé nami vytypované životné stavy.

3. Je dobre vyhľadať pomoc u poradcu, konzultanta.

Ak chcete riešiť svoju aktuálnu situáciu a nemáte istotu či si zvolíte najvhodnejšie esencie, je to najlepší spôsob. Je to veľmi vhodné aj pre osoby, ktoré sa chcú zdôveriť so svojimi pocitmi a nájsť aj slovné usmernenie vo svojej situácii. Často už len rozhovor prinesie útechu na duši. Vrelo odporúčam. Ak máte záujem o konzultáciu u mňa, môžete ma kontaktovať tu.

Karty Bachovych kvetovych esencií

4. Niekto môže využiť aj pomoc kyvadla.

Niekomu vyhovuje aj tento spôsob. Ak poznáte prácu s kyvadlom, je to jeden z intuitívnych výberov. Kyvadlo môžete použiť buď nad celou sadou Bachovych kvetovych esencií, alebo len na spresnenie vášho výberu.

5.Výber podľa ťahania kariet Bachovych esencií.

Ďalší zo spôsobov intuitívnej voľby. Existujú aj priamo karty Bachovych kvetovych esencií, takže môžete si ťahať priamo zo sady kariet a zvoliť si tak zmes na užívanie.

6. Intuitívna diagnostika, kedy si osoba vyberá podľa svojej intuície.

Rôzne iné formy intuitívneho výberu.

7. Esencie sa dajú určiť aj astrologicky.

Na základe vašej astrologickej mandaly sa dá určiť vaša typová zmes alebo aj podľa tranzitov, aktuálna zmes buď na príslušný rok, alebo aj aktuálnu situáciu. Vyžaduje si to znalosti prepojenia týchto dvoch systémov. Ak máte záujem o takéto riešenie, môžete sa tiež na mňa obrátiť.

Resue Remedy cukríky

8. Zvoliť krízovú esenciu.

Ak si potrebujete akútne pomôcť pri rôznych situáciách,  môžete využiť Krízovú esenciu, ktorú zostavil Dr. Bach pre naliehavé a nečakané prípady i pre stavy krízových životných situácií.

Rescue produkty sú určené na liečenie okamžitých následkov náhlych kríz, naliehavých situácií, nervových šokov a záchvatov, duševnú otupenosť, ako prvá pomoc pri traumatizujúcich situáciach každodenného života, napr. cestovanie lietadlom, návšteva zubára, skúška, pohovor, tréma.

Rescue Remedy esencia je vo viacerých formách prevedenia. Ako kvapky, sprej, pastilky, krém, gél a v poslednej novinke i ako žuvačky.

Vo všeobecnosti môžem povedať, že Krízová esencia Rescue Remedy by mala byť doma u každého ako domáca pohotovostná lekárnička, pretože každý sa z času na čas môže dostať do nejakej životnej situácie, kedy môžu byť jeho emócie vyhrotené a potrebovali by pomoc na ich zvládnutie práve touto zmesou Bachovych kvetovych kvapiek.

Môžete si ich zakúpiť v našom e-shope tu.

Pre koho sú určené Bachove kvetove esencie.

Používať ich môže každý bez obmedzenia, teda aj deti, tehotné maminy, chorí ľudia, ktorí berú iné lieky, starší, mladí, skrátka ktokoľvek. Nespôsobujú žiadne vedľajšie účinky, nie sú návykové a nijak nezasahujú do psychiky človeka.

Dokonca sa veľmi úspešne využívajú aj u zvierat, mám to aj osobne vyskúšané, takže netreba sa toho báť.

Použila som ich už aj na kvetiny, ale neviem či sa zotavili vďaka esenciám, alebo iným mojim prístupom. Každopádne kvetiny prežili. 🙂

Použitie Bachovych kvapiek

Ako sa používajú.

– Spravidla sa kvapnú 4 kvapky z namiešanej zmesi do pohára s vodou, alebo iným nápojom, prípadne sa môžu deťom dať aj do fľašky s nápojom do školy. Frekvencia použitia je 4 x denne.
– Môžete si ich aj priamo nakvapkať do úst.
– Natierať na pulzné miesta.
– Použiť do kúpeľa alebo aromalampy.
– Ak použijete priamo zakúpenú originál fľašku esencie, použijete len 2 kvapky.
– Rescue Remedy kvapky sa používajú 4 kvapky.

Ak vás táto prírodná metóda zaujala a chceli by ste sa o nej i o esenciách dozvedieť viac, môžete absolvovať kurz Bachovej kvetovej terapie, ktorý vediem ja a o ktorom je napísané aj v tomto blogu. Je to výborná príležitosť na to, ako si pomôcť v rôznych životných momentoch a zbytočne sa netrápiť. Život máme pre radosť, aby sme tvorivou prácou vedeli vyjadriť samých seba, čo v nás je.  Ak nás stretnú nejaké výzvy, vieme ich potom ľahšie zvládať.

Prajem vám krásnu cestu vašim životom, aby ste si vedeli zharmonizovať vaše emócie a našli radosť v tom ako žijete a čo robíte.

Veľa šťastia!