Home » E-shop » Magické Amulety a Symboly

Magické Amulety a Symboly

 MAGICKÉ AMULETY A SYMBOLY.

Amulety, symboly, talizmany, to všetko sú dávno známe prostriedky na pomoc pri riešení rôznych problémov. Už v dávnych dobách naši predkovia pripisovali určitým symbolom rôzne schopnosti a významy. Zistili z pozorovania, že určité tvary prinášajú pozitívnu energiu a pri niektorých sa dejú opačné veci, teda odkláňajú negatívnu energiu. Začali si vyrábať postupne cielene rôzne predmety, ktoré im slúžili na ochranu od zlých duchov, bohov a podobne.

Šamani veľmi často používali tieto talizmany pri svojej liečiteľskej práci. Takto sa zachovalo mnoho písomnosti, ale i ústneho podania o pôsobení a tvaroch jednotlivých amuletov. Amulety boli stvorené niekoľko storočnými legendami a dejinami, ktoré sprevádzali človeka.

Stávajú sa predmetom skúmania, rozpráv a ďalšieho spracovania podľa odbornej literatúry celého sveta. Ide o verné zobrazenie amuletov, talizmanov a symbolov, ktorých vzory majú čestné miesta v najväčších múzeách sveta.

Podľa svetovej mytológie chránia, prinášajú šťastie a vyjadrujú nepoznané.

Môžete si ich zakúpiť  v našom e-shope tu.

Najznámejšie amulety:

 V rôznych oblastiach sa používali aj rôzne talizmany podľa kultúry danej spoločnosti.

Tak máme množstvo rozmanitých druhov, ktoré sú zozbierané a tie najčastejšie sa vyskytujúce sme zaradili i do našej ponuky. Samozrejme, amuletov je mnoho. Využívajú sa v nich symboly, ktoré boli známe už v dávnych dobách a bežne sa používali.

I dnes sa vytvárajú nové a nové, ale objavujú sa i staré, už zabudnuté, a dostávajú sa opäť do nášho povedomia. Preto sa môžete stretnúť s najrozmanitejšími formami a tvarmi.

V podstate ale každý symbol vychádza z jeho energetického vyžarovania. Je to teda určitým spôsobom taký bio energetický žiarič. Najznámejšie amulety sa dochovali z Egypta, Indie, Číny, Stredomoria, amulety Keltov, ale aj kresťanské amulety. Využívali sa najmä na ochranu pred zlými silami a duchmi, či už svojich príbytkov, alebo nositeľov. Ale ich využitie bolo rôzne, slúžilo aj na privolanie zdravia, dlhovekosti, lásky a priazne bohov. Aj u nás na Slovensku sa vyrábali a nosili rôzne amulety. Vyrobené boli zväčša z prírodných materiálov a nosili sa na ochranu.

Amulety sa vyrábali pre konkrétnu osobu a „vkladali“ sa do neho presne tie energie, ktoré nositeľ potreboval.

Ako amulety fungujú:

Pozitívnou stránkou nosenia amuletov je ich pôsobenie na naše podvedomie a to tak, že viera v ich pôsobenie sa stane začiatkom priblíženia efektom, ktorým tieto predmety majú napomáhať.

Amulety sú vyrobené z mosadze a medi, t.j. z materiálov, ktoré očisťujú organizmus od žiarenia, sťahujú negatívnu energiu a odvádzajú ju von z organizmu. Tieto predmety sú energetické žiariče v pozitívnom význame, dodávajú nám teda aj dobrú energiu. Sú zavesené na koži, čo je tiež veľmi pozitívny prírodný materiál.

Amulet by mal slúžiť len jednej osobe. Nemá sa ho dotýkať ďalšia osoba, iba po jeho očistení a opätovnom nabití. Cez noc sa má odložiť.

Amulety – to nie je len hra, ktorá vyvolá u niektorých úsmev na perách. Je to učenie s vysokými hodnotami poznania. Inšpiruje nás k hľadaniu prameňov týchto symbolov, príčinách ich vzniku a s nimi spojených udalostí z dejín ľudstva.

Osobný ochranný amulet:

Hoci na trhu sú najznámejšie amulety, ktoré sú overené časom a môžete si ich u nás aj zakúpiť, amulet si môžete vyrobiť aj sami, alebo nájsť niekoho, kto vám ho vie vyrobiť priamo na mieru. Amulet môže byť vyrobený z rôznych materiálov, mosadze, medi, striebra, zlata, kože, dreva, kameňa, živice, alebo iného prírodného materiálu. Počas jeho výroby sa vkladá do symbolov a materiálu pozitívna energia formou afirmácií, myšlienok a vizualizácie toho čo má amulet stvárňovať, buď ochranu, alebo podporu nositeľa, vniesť do aury nositeľa, alebo aj príbytku tú konkrétnu energiu, kvalitu, ktorá je žiadúca. Preto je najlepšie pre priamu účinnosť a konkrétne pôsobenie mať amulet urobený priamo „šitý na mieru“. Treba si ale uvedomiť, že pri tvorení takéhoto konkrétneho amuletu sú do neho vnášané energie, ktoré vysiela tvorca amuletu, preto je dôležité vedieť kto amulet robí, aký je to človek, či je na duchovnej ceste a jeho vedomie je čisté.

Ochranný amulet môže byť nabitý silou vôle, myšlienky,  alebo liečivou silou a môže byť k nemu pripojená aj dobrá bytosť, majster  alebo anjel, ktorý mu dajú potrebnú silu a ochranu a tak  nosenie ochranného amuletu prinesie viac sily, dôvery a úspechu. Amulety vám môžu priniesť podporu v sebavedomí, aby ste sa vedeli ľahšie rozhodnúť, ochranu pred strachom, dodajú vám odvahu v napredovaní a hľadaní si práce, ľahšie nadväzovanie známosti, uvoľnení sa pri komunikácii a mnohé iné. Dôležité sú tiež amulety pre zdravý spánok, pretože sa nevieme vedome v spánku chrániť.   Ochrana pred negatívnymi energiami je však potrebná  po celý deň.

Chcem ale upozorniť každého čitateľa týchto riadkov, že len nosenie amuletu nestačí. Bolo by iluzórne myslieť si, že zavesením amuletu na krk sa veci samé od seba vyriešia. Tak ako u každých iných „prírodných pomocníkov“, aj u amuletov platí, že slúžia ako naši priatelia na pomoc, ochranu a podporu. Ostatné závisí od každého jednotlivca osobne.

Predstavujem vám tu 60 najznámejších amuletov, ktoré máme v našej ponuke.

Môžete si ich zakúpiť v našom e-shope tu.

Zoznam 60 najznámejších amuletov.

1. Serpentína súhvezdia jeden z najstarších symbolov, ktorý zobrazuje konštalácie súhvezdí a ich silný vplyv na priebeh života a osudu ľudstva. Spôsobuje, že naše najdôležitejšie rozhodnutia týkajúce sa ďalšieho života, lásky a zdravia budú správne, že sa človek rozhodne v tom najlepšom okamžiku a tým si zaistí harmonický život. 2. Kórejská minca šťastia má zaručovať prílev šťastia zo štyroch svetových strán a nájdenie šťastných okamžikov, ktoré sú rozptýlené v čase. Hlavné úlohy mince sú: SU – dlhý život, PU – bohatstvo, KONGJONG – zdravie a pokoj, JU HODOK – cnosť, NODZANGMJONG – prirodzená smrť. Minca vyžaruje tzv. dobré fluidum, ktoré priťahuje šťastie a úspech. 3. Astrologicko-navigačný talizman z oblasti stredomoria. Bol používaný na morských cestách pri hľadaní správnej cesty, na uskutočnenie správneho rozhodnutia. Pri cestovaní slúžil ako istý štít a kompas, ktorý vždy ukázal cestu domov a zaistil šťastný návrat z každej cesty.
4. Šalamúnov magický pentakel symbol bohatstva, pomáha pri nadobúdaní majetku, rastu ziskov, a trvalom vylepšení finančných pomerov. Chráni pred rizikom a finančným nebezpečenstvom ako i pred zlým investovaním a zbytočným výdajom peňazí. 5. Znak predvídavosti napomáha šťastným náhodám, stretnutiam a nadväzovaniu nových známostí s ľuďmi celého sveta. Pomáha pri hľadaní žiadaných osôb a zároveň chráni pred falošnými ľuďmi. 6. Kabalistický pentakel kráľovnej je veštiaca minca pre nájdenie nevesty či ženícha. Robí manželstvo šťastným a pomáha uchovať šťastie v rodine. Môžeme ho darovať osobe na opätovanie citov, všímavosti a obnovu stratených náklonností.
7. Šalamúnov magický pentakel slúži k rozvoju intelektu a nadania. Prebúdza a posilňuje dedukciu, inteligenciu, schopnosť učenia, zlepšuje pamäť. Pomáha jasne myslieť a uľahčuje pochopenie komplikovaných problémov. 8. Asýrsky mesačný pentakel Pochádza zo Suzy. Talizman je symbolom tajuplných a nevysvetliteľných stretnutí. Určuje vhodnosť miesta a času stretnutia. Darovaním inej osobe vyjadruje túžbu po tajnom stretnutí. 9. Kvet Awarov láskyplné spojenie milencov, symbol telesnej lásky a túžby, ktorý si najčastejšie dávajú milenci. Má napomáhať partnerským vzťahom a prelomeniu bariér hanblivosti. Napomáha úprimnému milostnému vyznaniu hlavne u nerozhodných ľudí.
10. Talizman Radosť zo života je jedným zo Šalamúnových znakov na posilnenie psychických síl. Chráni pred depresiami, nervovým zrútením a stresom, ktoré vyplývajú z nemožnosti dosiahnuť svoj cieľ. Silne chráni pred obavami, nepokojom a nedôverou vo vlastné sily. Nosením napomáha získať veselosť, radosť zo života a načerpanie potrebných síl. 11. Staro hebrejsky amulet proti chorobám. Obsahuje zdravotné zaklínadlá pre desať najdôležitejších orgánov tela, ktoré zaručujú zdravie celého organizmu. Ochraňuje telo pred chorobami a očisťuje ho od chorôb, ktoré už má. 12. Otcov pentakel je založený na hexagrame symbolu rovnováhy a sily života. Má za úlohu zdolať všetky úlohy každodenného života. Dáva podporu a silu vyriešiť všetky ťažkosti. Chráni pred nespavosťou, nočnými morami, opakovanými zlými snami a predtuchami. Poskytuje silu, moc, rozhodnosť a vieru vo vlastné schopnosti.
13. Agrippov pentagram je základný amulet, ktorý chráni pred zlým pôsobením nadprirodzených síl, duchov a ich plánov hlavne pri ceremoniálnej mágii. Má chrániť mága v každom okamžiku a zaručiť mu návrat do sveta živých. Nosením sa chránime pred poverami, zlými veštbami a kliatbami. 14. Šalamúnov pentakel je veľmi obľúbený a často pri vykladaní kariet používaný amulet. Prináša rovnováhu mysle, dobrú náladu a pokoj duše. Slúži na posilnenie sebadôvery, rastu vitality a energie. Dodáva radosť a spokojnosť. Zaháňa smútok a napĺňa optimizmom. 15. Prognostikon starogrécky magický kruh slúžiaci na dorozumievanie sa zo záhrobím a predpovedaním budúcnosti. Dodnes je vzorom na vešteckých stoloch. Jeho nosením si rozvíjame intuíciu, podvedomie, a posilňujeme nadprirodzené schopnosti. Podporuje fantáziu.
16. Matternichova Stella je egyptský amulet vo forme totemu, ktorý bol vyvesovaný v Egypte ako strážca domu, ochranca rodiny, života, zdravia a dobytka. Zabezpečoval ochranu miesta bydliska. Miniatúra sa dávala ľuďom odchádzajúcim na cesty na ochranu pred prepadnutím a zaručoval vždy šťastný návrat domov. 17. Venušin kruh zaisťuje bezpečie na cestách a chráni pred náhlymi nehodami. Lúče majú chrániť zo všetkých strán – vo vode, vo vzduchu, na zemi i pod ňou. Vedie nás vždy bezpečne do cieľa. 18. Austrálsky ochranný štít sa umiestňuje na vchod do domu ako ochrana pred zlodejmi a prírodnými katastrofami. Ornamenty majú pomýliť zrak zlodeja a spôsobovať vzdušné víry, ktoré odkláňajú oheň, chránia pred búrkou a tíšia silu blesku. Nedovoľuje priblížiť sa zlým živlom.
19. Kruh Tetramorf je čarovný kruh 4 svetových strán, 4 ročných období, 4 živlov – oheň, voda, vzduch a zem, 4 vetrov, 4 riek, 4 evangelistov , 4 anjelov a 4 životných fáz – detstvo, mladosť, dospelosť a staroba. Poskytuje ochranu v čase a priestore, ktorá pochádza od nebeského poriadku a prítomnosti boha. 20. Strom múdrosti znázorňuje kozmický strom, pri vzniku ktorého múdrosť vytvorila svet, usporiadala chaos. Strom navracia rovnováhu, dáva príliv energie, životnej sily, intelektuálny rozvoj a pomáha pri duchovnej obrode. Slúži k bystrosti mysle, múdrosti, podporuje schopnosť učiť sa a získavať všestranné znalosti. 21. Lotosový kvet hinduistický talizman , ktorý slúži na udržanie krásy a zachovanie pôvabu. Symbol večného znovuzrodenia, krásy, rozkvetu a zachovania večnej mladosti. Zvlášť pre ženy prináša sebavedomie, istotu, sviežosť, šarm a dôveru. Priťahuje zrak a záujem opačného pohlavia .
22. Šalamúnov pentakel prináša odpočinok. Umiestňuje sa v spálni, dáva sa k posteli, alebo na miesto odpočinku. Pomáha regenerácii všetkých energií stratených počas dňa a dôležitých pre život. Upokojuje spánok. pôsobí proti nespavosti a ochraňuje počas odpočinku. 23. Symbol piatich požehnaní – šťastia, zdravia, pokoja, dobra a dlhého života. Pochádza z kultúry starovekej Číny, kde bol často zobrazovaný na mnohých ozdobách a odevoch. Predstavuje 5 netopierov okolo znaku univerza večnosti, ktoré žijú v mieste prechodu do iného sveta a odtiaľ prinášajú odpustenie a dobro, ktoré rozširujú do tmy tohto sveta. 24. Kruh úspešnosti – magické koleso šťastia dáva úspech v obchode, konkurze a obchodných transakciách. Rovnako vo sfére výroby a remeselníkov má zaistiť zdarné dokončenie diela. Slúži na rast majetku a zaisteniu správnych rozhodnutí, posilneniu intuícii a obozretnosti pri obchodných a finančných jednaniach.
25. Svätý Šalamúnov štít hebrejský ochranný amulet. Svojho majiteľa má posilniť v boji s nečistými silami, podporiť jeho vieru, nádej a odvahu. Napomáha pri činení dobra a dávaniu dobrého príkladu. Konečný efekt je dovedenie k vykúpeniu a osvieteniu. 26. Callgostrov tajomný magický kód pomocou ktorého mág, alchymista a šarlatán používali náhodné kombinácie písmen z troch Šalamúnových kľúčov a tie tvorili zaklínadla na rôzne želania. Používanie tohto amuletu by malo posilniť spirituálne schopnosti, vyplniť vyrieknuté želania a zaklínadla a umožniť predpovedať budúcnosť. 27. Cigánsky amulet ochraňuje pred kúzlami, čarami a klebetami. Chráni pred pohanskými praktikami, závisťou, podlosťou, žiarlivosťou, nepriateľmi a falošnosťou priateľov. Prenasledovatelia sú jeho mocou zahnaní do úzadia.
28. Magické anagramy sú zaklínadlá lásky, ktoré sa používajú na prípravu talizmanov. Majú dať voľnosť skrytým citom a milostným očakávaniam. Tieto znaky by mali prebudiť opätovanie lásky, spiace milujúce srdce, ale tiež zachovať trvanlivosť a stálosť už vzbudených citov v ďalšom živote. 29. Druhý Jupiterov pentakel kabalistický vzor spojuje užitočné mužské a ženské sily a tvorí tak ideálny harmonický zväzok. Slúži na dobré vzťahy, harmóniu a hlbšie vzájomné pochopenie medzi dvoma ľuďmi. Odstraňuje prekážky v duševnej i fyzickej sfére, ktoré by stáli v ceste k plnému šťastiu a porozumeniu. Tiež dáva plodnosť potomkov. 30. Tretí slnečný pentakel napomáha k úspechu pri obchodných začiatkoch, začiatkoch podnikania a kariéry. Pomáha pri naplnení všetkých predsavzatí, prináša dobré začiatky a skoré prvé úspechy. Dodáva energiu, sebadôveru, optimizmus a sviežosť mysle.
31. Moc svetla (Bieli pentagram) je základný znak ochrany. Štít, ktorý odráža zlé kliatby a želania a vracia ich späť k adresátovi. Chráni pri vykonávaní mágie. Dovoľuje zlé sily odviesť na iné miesto a tam ich spútať. Pomáha vládnuť nadprirodzenými silami. 32. Kráľovská pečať Suppilulima II, ktorý bol tvorca Hetyckého impéria /1370 pr. Kr. / – kópia sa stala talizmanom na získanie vlády, pocty, postaveniu a vplyvu. Dáva sebaistotu, vodcovské a riadiace schopnosti. Manažérom a riaditeľom prináša uznanie a rešpekt medzi podriadenými. 33. Čínsky ochranný duch je považovaný za osobného strážcu, ktorý pomáha v najťažších chvíľach pred zrútením, kedy človek pochybuje o všetkom pozitívnom, v ťažkých chvíľach depresie, stresu a zúfalstva. Pomáha nájsť cestu z ťažkostí, sprevádza na ceste upokojenia duše a nastoleniu rovnováhy.
34. Jing-Jang veľmi známy čínsky symbol filozofie taoizmu, symbol večnej existencie a harmónie vo vesmíre vďaka rovnováhe medzi protichodnými prvkami jing a jang. JANG – biely, mužský, aktívny, deň, nebo, oplodňujúca sila, dominantnosť. JING – čierny, ženský, pasívny, noc, zem, rodiaca sila, poddanosť. Je to symbol života. Rovnováha protikladov. 35. Jing-Jang v kruhu ôsmich trigramov vyjadruje silu tvorenia, prijímania, prehlbovania, trvania, prenikania, zjednocovania, naplňovania a podporovania. Symbolizuje kúzlo života proti zlu. Spája sa s veštením I-Gingu, na predpovedanie bližšej i vzdialenejšej budúcnosti. 36. Fu staročínsky symbol šťastia. Magické slabiky predstavujú úprimné a srdečné blahoželanie. Prináša taký druh šťastia aký si želá obdarovaná osoba.
37. Dlaň šťastia nazývaná aj srdcová ruka Krišny je symbolom aktivity a osudu človeka v Božej dlani. Prináša priateľskú otvorenosť, odpustenie, štedrosť a vľúdnosť. Pri jeho nosení máme možnosť vytiahnuť si šťastnou rukou karty vlastného osudu, nachádzať iba dobrých priateľov a rozhodovať sa vždy správne. 38. Staročínsky symbol dlhovekosti patrí k základom šťastného života. Zložité čiary majú prebúdzať silu a vnútornú energiu, napomáhať kondícii tela a mysle. Prináša zdravie, šťastie a sviežosť na celý život i v starobe. 39. Strom života je symbolom počiatku, nebeského raja, nesmrteľnosti a znovuzrodenia. Priaznivo pôsobí pri plodení zdravého potomstva a šťastného narodenia, lieči neplodnosť, zvyšuje potenciu a dodáva vitálnu silu života a vytrvalosť.
40. Zkrížená vadžra – dvojitá prekrížená vádžra je budhistický symbol nezničiteľnosti, ktorý dáva moc a vieru vo večné znovuzrodenie. Je znakom jedného z piatich vtelení Budhy. Používa sa pri tantrickej meditácii, napomáha sústredeniu, odstraňuje závislosť na materiálnom svete. Dáva rovnováhu tela, duše a mysle. Pomáha pri odpútaní sa od všetkých spolkov. 41. Šalamúnova pečať hexagon predstavujúci usporiadanie sveta sa skladá z dvoch trojuholníkov nižšieho a vyššieho sveta. Znamená najvyššiu múdrosť a najvyšší stupeň do preniknutia magických vied. Má pomáhať pri správnych ponaučeniach a prinášať osvietenie. 42. Keltský kríž zobrazuje starobylý kruh mandalu v kresťanskom kríži. Mal rozlíšiť kultúrny a spoločensky okruh týchto ľudí od iných. Ukazuje ich ako inteligentnejšiu, vyššiu civilizáciu a uprednostnenú. Zachádzalo sa s ním obradne a s úctou, aby neboli prekročené hranice sveta, spoza ktorých niet návratu. V praxi prináša osvietenie a dáva vízie.
43. Kresťanský symbol viery, lásky a nádeje Vonkajší kruh predstavuje svätožiaru silnej viery a pravdy – znak Krista a Márie. Svetelné lúče symbolizujú božské svetlo, ktoré dáva nádej, osvietenie, ukazuje cestu a vedie cez prekážky do raja. Srdce symbol lásky Boha k ľuďom má prebúdzať v ľudských srdciach lásku ku všetkému stvorenému. 44. Egyptský kríž života ANCH symbolizuje nesmrteľných bohov. V hieroglyfickom písme znamená Život. Podľa Egypťanov mal prinášať dlhovekosť a večné zdravie. Bol kľúčom k otváraniu brán do raja a zjednotenie s bohmi. Jeho nosením nám navracia energetickú rovnováhu, uvoľňuje z tela všetky škodlivé vplyvy, ktoré vznikli chorobou a únavou. 45. Udjat – sväté oko Hora / boha neba /symbolizuje predvídavosť a múdrosť. Dáva ostražitosť. Predstavuje všade prítomnosť Boha, ktorý dáva pozor vždy a všade. Ako amulet pomáha chrániť pred nepriazňou nadriadených a iných ľudí, ktorí by mohli komplikovať ďalší osud.
46.Rafaelov pantakel je pentakel archanjela Rafaela. Pomáha zvíťaziť a prekonávať fyzickú bolesť. Dáva silu v boji s fyzickým i psychickým utrpením. Zmenšuje všetky bolesti, utešuje , uzdravuje a vzbudzuje nádej. 47. Veľký vojnový talizman kabalistický magický štít chráni pred poranením a utrpením. Dáva istotu a bezpečie v boji a počas vojenskej služby. Jeho magická moc chráni pre guľkami a náhodným zranením. 48. Dávidova hviezda – hexagram symbolizuje viditeľný a neviditeľný svet. Bola v 17 st. prevzatá za symbol judaizmu, Judy a kráľa Izraela. Predstavovala súhvezdie, pod ktorým sa čakalo na Mesiáša, 6 pracovných dní a sabat / stred/
49. Aztécky kalendár tiež Kameň Slnka. Umožňoval kňazovi dôkladné prečítanie zatmení Slnka a ďalších astrologických znamení, ktoré pomáhali vládcom. Symbolizuje premýšľanie a sebareflexiu. 50. Kresťanský kríž Golgoty Symbolizuje silnú vieru a víťazstvo nad utrpením, pripravenosť pomôcť blížnemu. Jeho nosenie prináša dôveryhodnosť, chráni pred zlými silami a osobami s nečistými úmyslami. 51. ÓM Staroveký indický a tibetský znak. Je to vizuálna forma magického zvuku, mantry, uľahčujúci víziám, osvieteniu a zjednoteniu s najvyšším princípom. Položený na lotosovom kvete spôsobuje vnútorný pokoj, dodáva silu a podporuje každé konanie. Je symbolom absolútna a všetkej múdrosti.
52. Michelangelov magický kruh je kabalistický ochranný znak, ktorý symbolizuje najvyššiu duševnú dokonalosť a čestné konanie a úmysly. Má chrániť pred zlými silami a vnútornou skazenosťou. Pomáha oslobodiť sa od zlého vplyvu iných. 53. Čínsky mesačný kalendár je znamenie večného zrodu a trvania bytia. Je používaný ako ozdobný motív, ktorý má napomáhať novému životu a podporovať šťastný pôrod. Má sprostredkovať novému životu dobré vlastnosti a dať ho pod ochranu 12 hviezdnych znamení ( 12 zvierat cyklicky panujúcich na nebi ). Má chrániť úrodnosť a zdravie ako aj zaručovať následníkov a životnú silu. 54. Panalpha je znak pytagorejcov, symbol matematického učenia. Ako talizman slúži na rozvoj myslenia a vedomia pri riešení najkomplikovanejších a najťažších problémov. Pomáha dostať sa z najťažších a beznádejných situácií, slová na talizmane znamenajú „Ty zvíťazíš“.
55. Šťastný osud a bohatstvo napomáha k šťastiu a bohatstvu „bez práce“. Spôsobuje dobré vibrácie, ktoré podporujú vyžarovanie šťastia v číselných hrách. Umožňuje výhru ak osud poukazuje na výhercu. Umožňuje byť vybratý, priťahuje šťastie a bohatstvo na majiteľa. 56. Fanes grécky boh v kruhu hviezdnych znamení. Mandala je symbolom kozmického poriadku a usporiadania javov v správnom časovom slede. Ako Talizman umožňuje harmonické spojenie procesov, konaní a javov. Napĺňa nás pokojom, dáva čas na premýšľanie a pomáha nám uvoľniť sa, symbolizuje nový život, reinkarnáciu. 57. Symbol zjednotenia náboženských vyznaní
58. Jantra -univerzálne indické znamenie, jeden druh MANDALY, ktoré má symbolizovať niektoré vybrané božstvo a jeho silu, ktoré si chceme ctiť. Umožňuje meditáciu o rôznych aspektoch a oblastiach. Slúži samostatnej práci a posilňuje výdrž, dáva silu robiť zázraky a naplniť nádejou. 59. Thorovo kladivo (Thor – grécky boh hromu) má slúžiť chránencovi pred zlom. Pomáha rozpoznať konanie nepriateľov, predchádzať nebezpečenstvu. Kladivo podporuje silu a dodáva energiu v boji proti vlastným slabostiam. 60. Sup – strážca starého Egypta, ochranca privilégií a miesta v sociálnej hierarchii. Je osudovým znamením, ktoré poukazuje na predmety, ktoré môžu predurčovať našu budúcnosť. Je duchovným ukazovateľom smeru cesty a symbolom duše. Oslobodzuje dušu od všetkých zlých charakterových vlastností a napĺňa ju tvorivými silami a sebavedomím.

Nosenie amuletu nemôže nahradiť lekársku starostlivosť. Je to pomôcka, ktorá prinavráti človeku harmóniu tela a mysle, priťahuje kozmické energie a stimuluje alebo ochraňuje svojou vibračnou energiou organizmus človeka. Napomáha tak k regulácii a uzdravovaniu organizmu.

Čistenie amuletu:

 Amulet môže používať len jedna osoba. Pri nosení sa vytvára vzťah a spolupráca medzi amuletom a jeho majiteľom. Pôsobenie ďalšej osoby môže spôsobiť bioenergetické znečistenie amuletu. Amulet čistíme v slanej vode a následne ho opláchneme pod tečúcou vodou. Môže sa očistiť aj nad plameňom sviečky. Pri povrchovom znečistení postupujeme ako pri čistení šperkov z mosadze.

 Okrem týchto amuletov máme v našej ponuke aj Keltské amulety.

Môžete si ich zakúpiť v našom e-shope tu.

Príjemné vyberanie!!!