Home » Aura-Soma » Prastará múdrosť v novom šate. Nesúďte, aby ste neboli súdení.

Prastará múdrosť v novom šate. Nesúďte, aby ste neboli súdení.

V týchto dňoch sa častejšie ako inokedy dostávam do kontaktu s myšlienkou starou ako ľudstvo samo.  „Nesúďte, lebo budete súdení.“ Keď sa pozriete na vzájomnú komunikáciu ľudí na sociálnych sieťach, samé kritické posudzovanie, odsudzovanie, hejtovanie a negativita. Vidíme smietku v oku iného a nevidíme brvno v tom našom. Kritika, posudzovanie a odsudzovanie. Snaha o zákazy a príkazy.  Už sa to prenieslo do takej formy a veľkosti, že má to nenechalo chladnou a tak som sa rozhodla napísať pár slov k tejto situácií.

Možno ste sa stretli s touto negatívnou emóciou na vlastnej koži, možno vy sami ste sa prichytili, že jej podliehate. Nech je to už akokoľvek, vedzte, že sa s tým ako ľudia nestretávame prvý krát. Je to emócia, ktorá nás sprevádza celým našim ľudským vývojom. A hoci sa na to snažili poukazovať už naši predkovia na začiatku ranného kresťanstva, táto emócia pretrváva dodnes a svojou silou sa akosi stupňuje. Možno je to práve tou možnosťou rýchlej, pohodlnej a anonymnej komunikácie sociálnych sietí, kde sa dá schovať za kadejaký profil a to len napomáha našej nespokojnosti, aby sme si takto uľavili. Je toto ale riešenie?

Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Matúš 7:1 SSV
Ako to bolo na začiatku kresťanstva:
Pripomeňme si slová Matúša v Novej zmluve 7:1 až 7:27 z biblie / evanjelium podľa Matúša /:
1 Nesúďte, aby ste neboli súdení.
2 Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.
3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?
4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: »Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka« – a ty máš v oku brvno?!
5 Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.
15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?
17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.
18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
20 Teda po ich ovocí ich poznáte.
22 Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?«
23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
25 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
26 A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.
27 Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Ako si môžeme pomôcť v súčasnosti.

Emócia posudzovania a odsudzovania je prejavom vlastnej nedostatočnej sebahodnoty. Čím viac sa človek cíti menejhodnotný, tým viac  posudzuje druhého, aby zakryl nedostatok vlastnej nízkej sebahodnoty, alebo sa cez kvalitu druhého identifikoval.  Preto potrebuje silnú osobu, celebritu, vodcu, gurua a podobne, aby sa niekam priradil, aby niekam patril, cez ktorého sa identifikuje. Ak sa niekto cíti sebavedomý, nemá potrebu posudzovať a odsudzovať iného. Vie kto je, čo zmôže a čo nie, pozná svoje kvality aj svoje nedostatky a vie ich prijať. Snaží sa s nimi pracovať a vedome pracuje na svojom osobnostnom rozvoji. Potrebu posudzovať má osoba, ktorá si nie je istá sama sebou a musí sa konfrontovať s ostatnými, aby sa zadefinovala. Musí sa porovnávať a cez toto porovnávanie sa vlastne spoznáva a hodnotí. Ja som taký a ty taký.  To neznamená so všetkým čo sa okolo nás deje súhlasiť, alebo si nevšímať, ignorovať to. Zhodnotiť situáciu a pomenovať svoj názor nie je posudzovanie, ale vyjadrenie svojho názoru, resp. postoja bez posudzovania a odsudzovania. Najčastejšie sa to deje v medziľudských vzťahoch. Ak sa osoba dostatočne nepozná, nemá sa rada, nemôže rozpoznať dostatočne ani druhú osobu a nemôže ju mať rada, pretože v nej vidí len to, čo by sama chcela a nemá.  Vznikajú bolestivé vzťahy, ublíženia, hádky a nedorozumenia.   Ako z tohto kola von?

Pomoc nám bola poslaná v podobe Equilibria – Archanjela Raguel B 114 Korálová / Tmavá magenta systému Aura-Soma.

Pozrime si  úvodné slová Mikea Bootha k tomuto flakónu.

Hlavným zameraním tejto fľaštičky sú medziľudské vzťahy – teda spôsob, ako zaobchádzame so sebou navzájom. Len málo ľudí dokáže dať druhým voľnosť, nechať ich byť. Pretože toho zvyčajne nie sme schopní ani pri sebe, je pre nás ťažké nemať neustále očakávania od druhých. V tomto zmysle sa pre nás môže Raguel stať prostredníkom pre nastolenie alebo obnovenie harmónie.

V judaistickej tradícii sa o Raguel píše ako o archanjelovi harmónie a spravodlivosti, ktorý dokáže liečiť hádky a nedorozumenia. Raguel spravuje vzťahy medzi anjelmi a ľuďmi a tiež vraj dohliada na prácu a povinnosti druhých archanjelov.

Podobne ako rastliny a zvieratá, tiež naše vzťahy potrebujú starostlivosť, pozornosť a výživu. Ak vkladáme lásku do každodenných drobností, posilní to aj lásku v našich vzťahoch. Nie je to vždy o tom, že by sme museli mať rovnaký názor ako naši priatelia. Ide skôr o schopnosť načúvať v snahe pochopiť priateľov uhol pohľadu.

Archanjel Raguel prináša odpustenie, mier a pokoj a lieči nedorozumenia. S jeho pomocou môžeme dosiahnuť v našich vzťahoch nové úrovne vedomia. Čím viac dokážeme oceniť sami seba, tým menej prázdnoty budeme pociťovať v našich vzťahoch. Schopnosť vidieť obe strany situácie vnáša rovnováhu do každej činnosti, ktorá nasleduje. Raguel má v sebe tiež silnú kvalitu neposudzovania. Ak túto schopnosť rozvinieme vzhľadom k sebe, pomôže nám to nesúdiť druhých. To je záchrana, ktorú prináša koralová.

Možno máme občas pocit, že s nami druhí zle zaobchádzajú a neprejavujú nám dostatočnú úctu. Dokážeme si predstaviť, že toto všetko začína v nás samotných a nie niekde mimo? S Raguelovou pomocou môžeme dosiahnuť novú sebadôveru, nové vnímanie vlastnej hodnoty.

Fľaštička 114 je ako sprievodca k uvoľneniu solar plexu a k vzdaniu sa kontroly, aby sme mohli pokročiť na ceste individualizácie. (Komplementárne ku koralovej je tyrkysová).

Korálová záchrana nás pozýva, aby sme prekonali posudzovanie a začali vyživovať samotné jadro našej bytosti, z ktorého potom môžeme s dôverou nadväzovať vzťahy s druhými. Keď si človek začne uvedomovať rôzne aspekty seba samého, je ťažké ich len pozorovať a neposudzovať. Raguel nás vyzýva, aby sme boli v každom okamihu tým najlepším, kým môžeme byť. Ak k sebe budeme jemní a ohľaduplní, zlepší sa aj kvalita našich vzťahov s druhými.

S Raguelovou pomocou sa možno prestaneme porovnávať. Je dôležité pochopiť, že musíme rešpektovať svoju vlastnú cestu a rovnako tak ctiť cestu druhých. Každý z nás môže byť súčasťou riešenia, ak si seba navzájom budeme ceniť. Jednou z hlavných energií z oblasti minerálov je u Raguel akvamarín, ktorý pomáha obnoviť našu integritu a necháva prehovoriť pravdu nášho srdca. Pomáha nám tiež napojiť sa na ústredné hodnoty našej duše. Tmavo purpurová nám vždy pripomína, ako je dôležité starať sa o drobné každodenné veci, ktoré zvyčajne robíme automaticky či nevedomky. Týmto špecifickým odtieňom koralovej sa Raguel pokúša oživiť naše vedomie, aby sme dokázali byť plne prítomní vo všetkom, čo robíme. Tu sa Raguelovo téma prelína s učením Lady Portie.

Raguel je o spravodlivosti a harmónii v medziľudských vzťahoch. Ak budeme niekomu udeľovať nevyžiadané rady alebo názory, môže sa to stretnúť s nepriaznivou odozvou. Raguel nám pomáha vyčkať, až budeme požiadaní, praktizovať ústredné heslo Aura-Somy, ktorým je „neinvazívnosť“. Raguel ponúka vedomie neposudzovania, ktoré druhému dáva priestor, aby došiel k vlastnému vhľadu alebo pravde. Vnímam, že tento aspekt je v dnešnej dobe veľmi dôležitý. Rady často prichádzajú ako nepozvaní hostia a to ničomu nepomáha. Často sa tak deje v mene lásky alebo starostlivosti, ale výsledok je úplne opačný. Raguel nám pomáha praktizovať skutočnú neinvazívnosť, ponúknuť ľuďom okolo nás priestor, v ktorom budú cítiť podporu, aby mohli dôjsť k vlastnej pravde.

Tento  archanjel nám pomáha, aby sme sa v harmónii navrátili k svojim ústredným hodnotám a zásadám. Ak sa vzdáme posudzovania a iba budeme pestovať svoje  uvedomenie, dokážeme vnímať oveľa jasnejšie.

Tam, kde sme začínali zabúdať, pripomína nám Raguel, aby sme boli bdelí a pozorní a aby sme vkladali pozornosť do toho, čo práve robíme.

Môj názor, postoj a odporúčanie:

Ja osobne sa plne stotožňujem so slovami Mike Bootha a nemám už čo viac k tomu povedať, iba ak popriať nám všetkým viac pocitu vlastnej vnútornej sebahodnoty a rozlišovania čo je pre nás prospešné, čo lahodí nášmu srdcu a kde sa cítime doma a spokojní. Je ťažké niekomu odpustiť ak nám ublížil, sklamal nás, alebo sme necítili od neho podporu, ale treba si uvedomiť, že všetká nenávisť, zloba, zatrpknutosť, alebo iná negatívna emócia, ktorá nás vnútorne zožiera,  nám len odčerpáva našu energiu, nedovoľuje nám slobodne a v plnej miere dýchať a rozvinúť sa, roztiahnuť svoje krídla a vzlietnuť do tých výšin, po ktorých tak túžime. Ostávame takto vždy len v tieni niekoho a nežijeme svoje životy.

Prajem vám, aby ste našli svoju vnútornú autoritu, aby z vás vznikla krásna „Perla“, ktorá sa ňou stala práve cez svoje bolesti a sklamania, tak ako vzniká perla vo svojej lastúre. Môže vám na tej ceste pomôcť aj tento flakón. Nájdete ho v našom eshope a tu si ho môžete aj zakúpiť.

„Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.“

Reinhold Niebuhr