Home » Aura-Soma » Nový flakón Aura-Soma č. B117, Pan, Tyrkysová/červená.

Nový flakón Aura-Soma č. B117, Pan, Tyrkysová/červená.

Pan, B117

Tyrkysová / červená

11. November, 2019 o 11:11hod GMT

Prvé slová Mike Booth:

Som nadšený zrodom našej novej fľašky a cítim to ako ďalší skutočne dôležitý krok vo vývoji systému. Tyrkysová / červená a meno Pan je takmer výraz manželky kráľovnej Mab, nádherný moment v čase (11/11), je tu pre nás toľko otvorení, dverí do úrovní bytia, pretože 11 sú vždy dvere.

Keď prichádza táto fľaška, prichádza  cez otvorené dvere, ktoré nám predpovedajú a inšpirujú k tomu, čo má prísť.

Duch prírody sa odhalil v dynamickej podobe, duch prírody, ktorý je obsiahnutý vo všetkých stromoch, rastlinách, kryštáloch, drahokamoch a v nás samých; v skutočnosti duch prírody existuje kdekoľvek. Tyrkysová je vždy tvorivou silou ako jej hlavný aspekt, ako aj vyjadrenie cesty; Zdá sa mi, že keď je spojená s červenou, táto tvorivá sila skutočne príde na Zem. Aby sme mohli prejaviť kreativitu, aby sme pochopili naše myšlienky a pocity, našu Bytosť a ako formujú našu vlastnú realitu. Svojím spôsobom je to fľaša, o ktorej sa domnievam, že pomôže každému z nás prevziať zodpovednosť za našu vnútornú cestu spôsobom, ktorý ide nad rámec projekcií alebo prenosu. Tyrkysová, na ktorú tiež veľmi myslíme v súvislosti s cestou individualizácie a keď sa nám v svetelnej mriežke na Zemi sprístupní viac vĺn vedomia, akoby sme sa mohli uzemniť a urobiť to spôsobom, ktorý bol predtým menej k dispozícii. Aktivácia staršími, ktorá je nevyhnutná pre bytie Zeme, aby nás individuálne a kolektívne podporovala na ceste k nám.

Flakóny Aura-Soma jednotlivo si môžete zakúpiť v našom eshope tu.

Náš pohľad na tento flakón:

Tyrkysová vo vedomej rovine je podporená aktivitou ducha. Je čas na to, aby sme sa rozhodli  a vyjadrili všetku našu vnútornú silu a predstavu o tom kto sme a čo cítime. Aby sme svoje vnútorné pocity už viac nepotlačovali, ale slobodne ich vyjadrili. Úprimne a slobodne! Bez ohľadu na to, čo okolie od nás očakáva. Je čas úprimného slobodného konania. Staré prežité veci, poriadky, príkazy a zákazy, to čo neslúži k vývoju našej podstaty, prirodzenosti a autentickosti je potrebné uvoľniť. Je na to dosť času, priestoru i energie. Už nestačia len „ezoterické predstavy“ o tom ako duša môže slobodne lietať, nadišiel čas, aby to aj, obrazne povedané, urobila. Ale lietať môže len tak vysoko ako pevne je spojená so zemou. Preto je teraz dôležité zamerať sa na skutočný a úprimný duchovný život tu na zemi. Cez každodenné prejavy existencie žiť svoju podstatu, ukázať úprimne a slobodne svoju kreativitu, vyjadriť úprimne a slobodne svoje vnútorné pocity a žiť ich. Nie slová, ale skutky ukážu kto si. Tyrkysová farba vyjadruje aj nové myšlienky, pokrok a vývoj v súlade s prirodzenými zákonmi, v súlade s prírodou. Prastaré múdrosti a prírodné zákony vyjadrené novým spôsobom. Sme navzájom prepojení a to je aj vyjadrenie tyrkysovej.

Energia fľašky ukazuje aj na líniu matky, uvoľniť sa z pút a predstav kto ako matky sme. Matka dáva obraz a podporu svojim deťom práve tým, že vie slobodne vyjadriť svoje pocity. Svoje túžby, kreativitu a prirodzenosť. Nesnažiť sa žiť život ľuďmi vytvoreného vzoru „dobrej matky“. Čo je pre niekoho „dobrá matka“ môže pre iného byť brzda vývoja. V prirodzenosti a jednoduchosti je krása. A táto slobodná krása je v každej matke, len musí byť úprimne vyjadrená. Matka ako vzor slobody, kreativity a úprimnosti. Nie matky „Bohyne“, ale matky pevne ukotvené na zemi, ktoré sa vedia slobodne vyjadriť a žiť svoju duchovnosť v každodennom živote. Každá matka je individuálna, jedinečná a ako taká sa má prejaviť v súlade so svojim vnútorným cítením.

Sexualita je najkrajším prejavom hlbokej lásky a kreativity. Spojením duší a tiel vzniká to najdokonalejšie čo môže ne svete vzniknúť a to je nový človek, nová duša. Preto by sme mali aj k tejto téme pristupovať slobodne, prirodzene a úprimne. Žiadne tabu, žiadne vonkajšie vplyvy, koľko, kedy a ako je to najlepšie. Kedy a s kým. Nie sme tu len bytosti na tvorbu a rodenie detí. Kreativita a láska sa dá vyjadriť mnohými spôsobmi. Buďte prirodzení.

Po zmiešaní vznikne krásna fialová – farba zmeny, duchovnosti a hlbokej transformácie. Ale aj melanchólie, smútku a depresie. Tak je na vás k akej energii budete tiahnuť.  Či k tej pozitívnej alebo naopak. 🙂

Flakóny Aura-Soma jednotlivo si môžete zakúpiť v našom eshope tu.

Veľa objavov so samým sebou a veľa radosti zo života vám želám!