Home » E-shop » Čínske mince prosperity a zdravia

Čínske mince prosperity a zdravia

Čínske mince prosperity a zdravia

Čínske mince prosperity a zdravia

ČÍNSKE MINCE – ako pôsobia

Prečo sú čínske mince také populárne a ako vlastne pôsobia.

Tvar čínskych mincí dokonale predstavuje spojenie energie nebies a zeme, teda ich vzájomné prepojenie a harmóniu v jednote. Jednota ako hore tak dole, dodáva do nášho života rovnováhu, ktorá je základnou myšlienkou učenia Feng Shui i potrebná na dosiahnutie prosperity, zdravia a spokojnosti v živote. Hore – nebesia, dole – zem.

Ako je to s mincami. Kruh, ktorý tvorí minca predstavuje energiu nebies. Štvorec, uprostred mince predstavuje energiu zeme. Ich vzájomné prepojenie nám teda, v prípade, že ich nosíme prináša práve túto pozitívnu rovnováhu a šťastie do nášho života.

U čínskych mincí, ktoré sú u nás dostať k zakúpeniu, a aj  v našom e-shope  www.eshop.naturnet.sk,  je táto energia umocnená ešte špeciálnym previazaním červenou stužkou – červená symbolizuje pohyb energie, aktivitu, život.  Rovnako materiál, z ktorého sú mince zhotovené podporuje prúdenie tejto energie symbolov. Na minciach sú často vyryté ďalšie čínske znaky, ktoré svojim vyžarovaním podporujú a umocňujú túto pozitívnu energiu.

Počet mincí môže byť 3 ,6, alebo 9.

3 mince predstavujú harmóniu trojjedinosti. Používajú sa tam, kde chceme aby niečo napredovalo, tvorilo sa a rástlo, podporovalo sa, alebo sa vyvažovalo, teda zdravie, peniaze, vzťahy, kreativita a pod. Dodáva teda čulosť, expanziu a rast.

6 mincí predstavuje energiu ukotvenia, zhromaždenia, tvorby a stálosti. Použiť ich môžeme tam, kde chceme, aby sa dosiahnutý úspech, peniaze, zdravie, prosperita, vzťah udržal, stabilizoval a zotrval, prípadne neustále zhromažďoval. Dodáva teda množstvo.

9 mincí predstavuje energiu najväčšiu, najpriaznivejšiu. Je najviac yangová, teda prináša túto požehnanú energiu v svojom maxime. Sú vhodné všade tam, kde je stagnácia a je potrebné akési „nakopnutie“, alebo potreba dodania silnej podpory pozitivity, či už v oblasti zdravia, kariéry, financií alebo vzťahov.

1 minca dodáva silu energie  rovnováhy, teda šťastie pozemské a nebeské pre každého nositeľa, alebo na miesto kde je uložená.