Home » Inšpirácie » Sila afirmácie

Sila afirmácie

Sme dúhové bytosti

Harmónia života – sme dúhové bytosti

AFIRMÁCIA

Afirmácia je  povzbudivé slovo, alebo výrok.

Je veľmi účinná, a ak sa používa každý deň, pomôže dodať energiu celému telu. Afirmácie fungujú podobne ako vizualizácie. Ak si niečo dostatočne dlho tvrdíte, začnete veriť, že sa  to stane . Spomeňte si na  svoje detstvo. Ak Vám učiteľ často tvrdil, že ste hlúpi, nakoniec ste tomu začali veriť. Ak Vám niekto hovoril pozitívne veci, napr., že ste múdri, alebo pekní, tiež sa to pre  Vás stalo pravdou. Afirmácie sú založené na tom, že ak dostatočne dlho opakujete nejakú frázu, pripravujete podvedomie na to, aby sa začalo uberať novým smerom. Myšlienka je energia, ktorá sa zhmotňuje ak sa jej dá sila výrazom, alebo častým opakovaním. Ak teda budete vysielať a verbálnou výpoveďou posilňovať určitú myšlienku, nakoniec sa stane realitou.

Ak si chcete zostaviť afirmáciu, musíte si stanoviť jednoduchý, priamočiary cieľ. Jediné, čo musíte robiť, je opakovať si ju, alebo hovoriť nahlas.

Afirmácia by mala byť vždy kladná a formulovaná v prítomnom čase. Napríklad, ak si budete hovoriť: „Chcel  by som byť zdravý. Budem mať energiu“, nebude to mať taký silný účinok ako afirmácia: „Som zdravý. Mám energiu.“ Verte tomu, že sa Vám afirmácia splní, predstavujete si seba samého, aký budete  – šťastný, zdravý, sebaistý, úspešný, alebo akýkoľvek iný, aký si želáte byť. Môžete si to aj napísať na papier a niekam pripnúť, aby ste mali na očiach aký chcete byť.

Afirmácia nikdy nemá byť tvorená záporom.  Je dôležité podporiť pozitivitu vyjadrenia.

Niektoré afirmácie, ktoré Vás môžu inšpirovať Vám tu napíšem.

V NEKONEČNE ŽIVOTA, KDE SA NACHÁDZAM, JE VŠETKO DOKONALÉ, ÚPLNÉ A CELISTVÉ.
BERIEM ŽIVOT S ĽAHKOSŤOU A HUMOROM.
ZASLÚŽIM SI VO SVOJOM ŽIVOTE IBA TO NAJLEPŠIE.
SOM V HARMÓNII SO SVOJU MUŽSKOU A ŽENSKOU STRÁNKOU.
PREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJ VLASTNÝ ŽIVOT NA ZEMI.
MÁM V SEBE SÍLU VŠETKO DOKÁZAŤ, PREKONAŤ A ZVLÁDNUŤ!
KAŽDÝM DŇOM JE PRE MŇA ĽAHŠIE MILOVAŤ SÁM SEBA I OSTATNÝCH.
VŠETKO, ČO MôŽEM  ZMENIŤ, JE V MOJEJ HLAVE.
VERÍM, ŽE MA PRÚD ŽIVOTA VEDIE VŽDY TÝM SPRÁVNYM SMEROM, I KEĎ ZROVNA NIČOMU NEROZUMIEM.
DVERE MôJHO SRDCA SA S LÁSKOU OTVÁRAJÚ ODPUSTENIU.
SOM HLBOKO VĎAČNÝ ZA SVOJ ŽIVOT A VŠETKO DOBRÉ V ŇOM.
ČOKOĽVEK SI DOKÁŽEM PREDSTAVIŤ, JE MOŽNÉ.

Ak si chcete prečítať viac afirmácii / v češtine /, odporúčam vám zapojiť sa do skupiny „Afirmace“ na Facebooku. tu je link.