Home » E-shop » Ako sa ochrániť pred Elektrosmogom okolo nás.

Ako sa ochrániť pred Elektrosmogom okolo nás.

electrosmog

S rozvojom technológii, ktoré nám síce na jednej strane významne uľahčujú život, prichádza na druhej strane stav, keď sme pri ich využívaní vystavovaní silnému pôsobeniu elektrosmogu- elektromagnetickému žiareniu, ktoré je všade okolo nás.

Životné prostredie sa zhoršuje nielen výfukmi, pesticídmi, ale pribúdajú aj vysielače televízii, rozhlasu a mobilných operátorov, satelitov, radarov a pod. To všetko okolo nás vytvára akúsi sieť žiarenia, ktoré nás obklopuje a na nás nepriaznivo pôsobí.

Elektrosmog v domácnosti.elektrosmog

Naše príbytky, pracoviská a vnútorné priestory zaplavujú mikrovlnné žiarenia od wifi vysielačov, elektrosmog od  televízorov, počítačov, notebookov, tabletov a mobilov. Dokonca aj Baby monitory vysielajú nežiadúce žiarenie priamo v blízkosti vašich najmenších ratolestí. Toto žiarenie nevidíme, necítime, nepočujeme, ale ono tu je. Keby sme si mohli pozrieť ako všetky žiarenia pôsobia, boli by sme prekvapení. Je to ako husto utkaná sieť pavučiny, v ktorej sa pohybujeme.

Deti a elektrosmog.

Výskumy ukazujú, že narastá počet hyperaktívnych detí, ktoré majú často poruchy sústredenia sa a správania. Pravdepodobnosť tohto stavu spôsobená u detí, ktoré sú vystavené tomuto žiareniu a dokonca samé vo veku do 7 rokov mobil používajú, je až 80%. U detí pôsobením mobilného telefónu môže dôjsť k poruchám pamäti, pozornosti, zníženiu mentálneho a kognitívneho výkonu, poruchám spánku a pod.

Rovnako školáci sú vystavovaní v dnešnej dobe nárokom nového spôsobu učenia. Počítače, tablety, internet, sú v súčasnosti považované ako nevyhnutné pomôcky pri vzdelávaní sa už v povinnej školskej dochádzke. Využívanie mobilov v neustálom napojení na sieť, počúvanie hudby cez slúchadlá, sledovanie youtube filmov, sociálnych sietí či hry na mobiloch sú rovnako zdrojom vysokého príjmu elektrosmogu do života detí. Tento neustály vplyv má negatívne dopady nielen na správanie sa detí, ale aj na ich zdravie.

Čo s tým?

Nie, nebudem tu písať, aby sme zahodili všetky výdobytky vedy a modernej techniky, asi by to bolo márne, bez mnohých si život už nevieme predstaviť, ale aspoň krátko uvediem pár príkladov ako sa môžeme proti tejto novodobej nepriaznivej situácii chrániť.

Ako sa teda chrániť bez elektrosmogom?

Uvediem aspoň základné body ako sa elektrosmogu postaviť:

 • Pokiaľ možno, čo najkratšie sa zdržiavať v jeho prítomnosti.
 • Využívať výdobytky modernej doby uvážlivo.
 • Chráňte sa pred žiarením použitím odrušovačov – u nás v ponuke máme napríklad šungitové prípravky.
 • Nepoužívajte mobilný telefón v spálni, nenechávajte ho zapnutý, napríklad ako budík.
 • Uprednostnite  káblové pripojenie pred wifi – routerom.
 • Nepoužívajte televízor a iné elektrospotrebiče v spálni, ak sú tam potrebné, na noc ich vypínajte zo zásuvky.
 • Najlepšie je nepoužívať, alebo aspoň obmedziť používanie mikrovlnky.
 • Mimoriadne treba venovať pozornosť ochrane detí, tehotných žien, ale aj slabších jedincov, ktoré sú veľmi citlivé na tieto sily.
 • Deťom by sme mali vštepovať viac pobytu na čerstvom vzduchu, ako kontakt s počítačom, tabletom či mobilom.
 • Nenechávať deti pri televízore dlhú dobu.
 • Deťom do troch rokov mobil do rúk a ich blízkosti vôbec nepatrí. / Dnes, bohužiaľ, už aj úplne malé deti vidieť hrať sa so zapnutým mobilom /.

Odrušovače elektrosmogu.

Na odrušenie elektrosmogu poznáme viacero odrušovačov. Sú to rôzne materiály, tvary, symboly, ktoré svojou energiou narúšajú, odkláňajú, alebo aj úplne eliminujú elekrosmog. Postupne sa objavujú a pridávajú aj nové možnosti.

Vedeli ste o záhadnom kamienku, ktorý vám úspešne môže pomôcť pri eliminovaní elektrosmogu?  Predstavujem vám dnes najpopulárnejší pohlcovač elektrosmogu Šungit.

Šungit tajomný čierny minerál s výnimočnými vlastnosťami – predstavuje negrafitizovaný, amorfný uhlík s guľovitou štruktúrou molekúl najvyššej možnej symetrie. Jeho nálezisko je osada Šuňga, prvé, vedecky popísané nálezisko šungitu v roku 1875, je súčasťou Karélie : severozápadnej časti Ruska. Nachádza sa iba v tejto oblasti. Vek šungitu sa odhaduje na cca 2 miliardy rokov.

Ako vznikol šsungitungit a na jeho pôvod existuje viacero názorov:

 1. Sedimentárny materiál z mikroorganizmov pravekého mora…
 2. Vulkanicko – tektonický materiál spojený s veľkou erupciou Slnka…
 3. Mimozemským dopadom meteoritu, alebo rozpadom planéty/Faethon/…

Jeho vlastnosti:

Šungit má výnimočné absorbčné vlastnosti, je skvelým čističom vody s baktericídnymi schopnosťami.

Má pozitívne bioenergetické pôsobenie na človeka:

 • ako harmonizátor prostredia
 • ako pohlcovač elektrosmogu
 • ako energeticko-informačný generátor vody.

Pitie šungitovej vody zvyšuje odolnosť voči infekciám, podporuje činnosť ladvín, vylučovanie, čistí krv a komplexne posilňuje organizmus.

Tajomstvo šungitu:

Na sklonku 20. storočia vedci z častí odhalili tajomstvo Šungitu. Vyšlo najavo, že hlavnou vlastnosťou zloženia je prítomnosť zvláštneho uhlíka – vzácnej formy,  skladá sa z molekúl sférickej formy – z Fullerene. Fullerény sú molekuly z atómov uhlíka guľovitého tvaru, ktoré pripomínajú futbalovú loptu. Sú mimoriadne odolné voči fyzikálnym vplyvom. Vyrábajú sa z nich nanorúrky, ktoré Fullerene_c540slúžia napr. na výrobu elektrotechnických súčiastok (tranzistorov) a veľmi ľahkých a pevných materiálov (časti lietadiel, tkaniny). O dôležitosti odhalenia fullerenov hovorí aj fakt, že skupina anglických vedcov za ich objav získala Nobelovu cenu.

Každý šesťuholník susedí s tromi šesťuholníkmi a tromi päťuholníkmi a každý päťuholník hraničí iba so šesťuholníkmi. Je to molekula s najväčšou možnou symetriou. Z geometrického hľadiska je to zrezaný ikosaéder. Atómy uhlíka, ktoré vytvárajú guľu, sú navzájom spojené silnou väzbou.fullerene1

Od diamantu a grafitu sa šungit líši práve svojou molekulárnou štruktúrou. Molekuly sú Fullerene – je to štvrtý známy typ formy uhlíka. Molekuly obsahujú atómy C60. Šungit je jediný nerast na Zemi, ktorý liečebné fullereny obsahuje. Karelský šungit je uložený v najstarších vrstvách zemskej kôry, ktorých vek je viac ako 2 miliardy rokov. Jeho kozmický pôvod je vďaka vysokej koncentrácii fullerenov veľmi pravdepodobný, pretože podobné mimozemské fullereny boli nájdené aj v meteoritoch.

Jeho využitie:

Šungitu sa pripisujú vlastnosti kameňa, ktorý do seba vstrebáva všetko negatívne a súčasne sústreďuje, obnovuje a zmnožuje všetko dobré a užitočné a to ako v ľudskom organizme, tak aj v okosungitova_pyramidalitom prostredí. Je to svojrázna „čistička“, prostriedok na pretvorenie negatívnych energií v energie pozitívne, životodárne.

Pre harmonizovanie prostredia a odrušovaniu negatívnych energií sa používajú gule a pyramídy. Šungit má schopnosť pohlcovať elektromagnetické žiarenie vo frekvenčnom pásme 100 kHz až 2000 MHz a oslabovať elektromagnetický signál viac ako 275 000 krát!

Šungitová pyramídka – je vhodná k televízoru a počítaču i do prostredia pre odstránenie vplyvu geopatogénnych a technických zón.

 Je vhodné ju umiestniť všade tam, kde je potrebné eliminovať negatívne energie. Výborným nástrojom a eliminovanie negatívneho elektrosmogu je umiestnenie šungitovej pyramídky na misku so soľou k televízoru, alebo počítaču. Soľ je potrebné občas vymeniť. Použitú soľ vyhodiť mimo domácnosti. Ak nemáte inú možnosť, iba mať mobil v spálni, je rovnako vhodné umiestniť takto šungitovú pyramídku k mobilu.

Šungitová platnička na mobil – výborný pomocník pre všetkých manažérov, alebo osobám, ktorých pracovným, alebo nerozlučným denným nástrojsungitova-nalepka-na-mobil-351x351om je mobilný telefón. Ochráni pred elektromagnetickým žiarením a zabezpečí tak lepšie zvládanie ochrany pred elektrosmogom. Použitie je jednoduché. Stačí platničku prilepiť na zadnú stranu mobilu. Túto platničku môžete prilepiť aj deťom k tabletu, alebo k počítaču či televízoru, alebo k rádio-budíku, ak nemáte inú možnosť od ochrany elektrosmogu.

Výrobky zo šungitu si môžete zakúpiť v našom e-shope tu: