Home » Aura-Soma » Nový flakón Aura-Soma č.115 Archanjel Khemiel a Ariel

Nový flakón Aura-Soma č.115 Archanjel Khemiel a Ariel

Khemiel & Ariel
B115 – Oranžová/Červená

Narodený – 15.45 GMT Piatok 1. December  2017

Základná téma

Títo dvaja archanjeli podporujú celistvosť, nakoľko červená a oranžová sa po zmiešaní stretávajú v korálovej energii, ktorá vyjadruje zjednotenie, namiesto rozmanitosť. Všetci túžime skôr po dohode než po odpore a opozícii. Aby sme dosiahli skutočné zjednotenie, musíme ostať pevnými vo vlastnej viere a dôvere, v našej skutočnej pravde. Khemiel a Ariel nám pomáhajú precítiť prepojenosť s prírodou a s celým univerzom. Tiež nám pomáhajú prekonať separáciu a byť schopnými zachovať jednotnosť a vzájomnosť, resp. cit spolupatričnosti, ktorý je nevyhnutný aj vzhľadom na našu vzájomnú spoluzávislosť – ľudia sú sociálnymi bytosťami. Pomáha nadobudnúť zmysel pre hlbokú lásku a pre súcit.

Úvodné slová Mike Bootha:

Drahý priateľ,

S Archanjelom Khemielom existuje možnosť získať záblesk zdroja, získať vhľad do podstaty všetkého, čo je. Chamael a Khemiel môžu byť považované za rôzne aspekty tej istej bytosti.

V tejto fľaške je kombinácia energií oboch Khemiela a Ariela. Khemiel je ženský aspekt a Ariel mužský aspekt, manželia alebo dvoj plamene tej istej podstaty. Keď sa pozrieme do oranžovej a červenej objavíme svoje myšlienky a budeme mať energiu schopnú ich vyjadriť. Ako sme  uvoľnili prebúdzajúcu energiu oranžovej,  dostávame sa k prebudeniu  hlbšej energie červenej, Kristovej energie. Cez oranžovú môžeme čeliť našim problémom s energiou červenej.

Keď sa pozrieme na Oranžovú a Červenú, môžeme vidieť, ako to súvisí s Koralovou, ktorej energia je intenzívnejšia v poslednom pomandery Pale Coral. To nám dáva pocit, že prichádza do bytia cez túto fľašku. Pocit hlbokého porozumenia a posilnenie postavenia jednotlivca prostredníctvom dôvery a viery v centre sú aspekty, ktoré majú zásadný význam v tomto bode v systéme Aura-Soma. V nadväznosti na rozhranie medzi tým, čo je pri vedomí a podvedomí,  je skutočná rovnováha vo vnútri seba medzi oranžovou a červenou primárny alebo podstatný aspekt v rámci nášho bytia. Ak budeme veriť sami v hĺbke seba, potom sú nám vecí umožnené, pokiaľ ide o to, čo stretávame v kontexte života.

Títo dvaja Archanjeli podporujú univerzálnosť. Červená a oranžová sa stretávajú v oblasti energie Koralovej, ktorej zmyslom je zjednocovanie skôr než rozmanitosť. V každom z nás máme túžbu po pocite dohodnúť sa, skôr než po odpore alebo protichodnosti. Musíme pevne stáť v našej viere a dôvere, našej vlastnej pravde, aby sme mohli prísť v pravom slova zmysle k zjednoteniu. Khemiel a Ariel nám pomáhajú vnímať previazanosť s prírodou, so všetkými silami a energiou Zeme a všetkých bytostí oboch – tohto sveta a iných svetov. Prekonať zmysel pre oddelenie a byť schopný zachovať univerzálnosť, ktorá je podmienená našou vzájomnou závislosťou. Pocit hlbokej lásky a ctihodnosti súcitu s rôznymi aspektmi našej bytosti, ktoré sú v tejto chvíli spoločne nazývané Khemielom a Arielom.

Náš pohľad:

Keď sa pozrieme na flakón týchto dvoch Archanjelov, Červenej a Oranžovej, ako prvé nás napadne veľká sila, odvaha, radosť a odhodlanie do života, ktorá z tohto flakóna vyžaruje. Neochvejná potreba niečo uskutočniť, zmeniť a uvoľniť sa, odpútať sa od závislostí a ísť svojou vlastnou cestou radosti, sebavyjadrenia, sebadôvery, tvorivosti a hravosti. Ako prvopočiatočná detská aktivita, energia, hravosť a radosť, ktorá nie je spútaná ešte žiadnymi svetskými pravidlami dospelosti, len ísť, žiť a tešiť sa z bytia, slobodne tvoriť, vyjadriť sa, robiť čo nás baví, z čoho máme radosť. Vyjadriť kto sme, čo máme vnútri v sebe, bez odsudzovania, posudzovania, taká bezprostredná autenticita, v dobrom aj v zlom. Pripomína mi to slová: „Nevojdete do kráľovstva nebeského, pokiaľ nebudete ako deti.“ Asi v tomto kontexte.

Na druhej strane, sú tu obsiahnuté aj témy odporu, sexuality, ktorá je často zle chápaná v tomto období. Buď je príliš potlačovaná, alebo zase príliš uvoľnená. Možno práve preto sa aj teraz vynárajú kauzy sexuálneho zneužívania v umeleckom odvetví, ale nielen tam. Téma sexuality, ktorá bola dlhé roky tabu, chodenie okolo nej po špičkách, alebo naopak uvoľnená frivolným správaním niektorých jedincov, či dokonca skupín. Aj tu je potreba správne túto tému uchopiť a spracovať. Sexuálna energia je tvorivá energia, sila nášho vyjadrenia, prežitia a pokračovania, ktorá sa dá vyjadriť rôznymi spôsobmi. Nie je to len telesná láska či fyzické milovanie, ale tvorivá láska vyjadrená vo fyzickej realite. Láska a vášeň, obsiahnutá v červenej, vhodne vyjadrená cez oranžovú tvorivosti a radosti môže prekonať vnútorné zábrany, závislosti a potrebu niekoho zraňovať, či byť zraňovaný. Korálová energia, ktorá vznikne po ich premiešaní dáva pocit spolupatričnosti, slobodného zdieľania a spolu tvorenia celej existencie ako jeden celok. Oprostená od zranení a viazanosti jeden k druhému, ale vedomá si vzájomnej spolupatričnosti.

Téma matky tu rovnako silne rezonuje. Byť matkou je nádherná vec, ale stať sa závislou na tejto téme je rovnako bolestivé ako akákoľvek iná závislosť. Ale to už tu rozvádzať nebudeme. 🙂

Flakón je krásnym vyjadrením aj obsahu nášho  predchádzajúceho článku: Ako byť šťastnejší. Prečítať si ho môžete tu.

Flakón si môžete zakúpiť v našom e-shope,

alebo v kamennej predajni.