Home » Aura-Soma » Nový flakón Aura-Soma č.112 – Archanjel Israfel.

Nový flakón Aura-Soma č.112 – Archanjel Israfel.

 

Archanjel Israfel

Equilibrium č.112

 Archanjel Israfel

B112 – Tyrkysová / Stredný tón /-  kráľovská modrá
Narodený: 14. decembra 2014, 12:12 GMT

Israfel je podľa starých textov popisovaný ako veľmi energický archanjel stelesňujúci tvorivý aspekt Loga, mužský / ženský aspekt Boha / Bohyne.

Tyrkysová v hornej časti

flakónu teda predstavuje tvorivú komunikáciu srdcom – v prípade Israfela sa jedná o špecifický aspekt tvorivosti predstavujúci komunikáciu piesní a oslavu tancom.

Kráľovská modrá v dolnej časti

 flakónu prináša odhaľovanie vízie a nášho skutočného potenciálu, našich talentov a darov (cez spojenie so zlatou farbou, ktorá predstavuje spojenie so všetkými energetickými centrami a s našou inkarnačnou hviezdou).
V systéme Aura-Soma sa kráľovsky modrá v spodnej frakcii neobjavuje príliš často a zdôrazňuje tu dôležitosť Israfelovho hlbokého zmyslu pre jasné videnie a vnímanie, ktorý sa nachádza v hĺbke kráľovsky modrej.

B112 by nám mohla pomôcť s našimi smútkami a utrpením, ktoré súvisia so stratou a umožňujú nám viac pracovať na odpútavaní sa a na schopnosti nechať veciam voľný priebeh.

Nový flakón si môžete kúpiť už aj v našom eshope tu:

Israfel nás podporuje v uskutočňovaní našej pravej podstaty, pravého ja, našej transcendentálnej reality. Je v ňom pocit znovuzrodenia, ktorý započal arch. Gabriel (B95).
Dnešná doba volá po zmenách. Niektoré predstavujú nutné výzvy a iné obsahujú potenciál usporiadať veci do nového poriadku. Israfel od nás chce, aby sme v tejto prechodnej dobe žiadali o pomoc anjelov. Pomáha nám volať naším skutočným hlasom, hlasom srdca, vychádzajúcim z našej vnútornej hviezdy.

Israfel je nazývaný Serafimom a osloviť ho menom znamená otvoriť piatu bránu, ktorá súvisí s krkom (5. čakrou) a s energiou, ktorá sa tadiaľ pohybuje, podporovaná Israfelovou tyrkysovou.
Túto fľaštičku môžeme vnímať ako pomoc pri odstraňovaní nevedomosti, ktorá nám stojí v ceste a zatieňuje všetko, čo je pred nami. Predstava prekážky, ktorú treba prekonať, sa niekedy spája s drakom. O Israfelovi teda môžeme uvažovať ako o anjelovi, ktorý rozptyľuje negatívne asociácie s dračou energiou a tým je hlboko spojený s Archanjelom Michaelom. Israfel sa niekedy označuje za novšieho anjela v zástupe archanjelov.

Israfel sa dokáže simultánne manifestovať na mnohých rôznych miestach. Je archanjelom pre novú dobu, ktorý prichádza k tým, ktorí spia, aby ich prebudil do reality toho, čo sa od nich žiada, s čím pred príchodom do tejto inkarnácie súhlasili, aby im pomohol prebrať sa z narkózy výchovy a spoločenského podmienenie do ich skutočného potenciálu oslavy a tvorivosti.

Posledná poznámka sa týka astrologického načasovania jeho zrodu: medzi 24. júnom 2012 a 16. marcom 2015 dochádza k siedmim kvadratúram Uránu a Pluta a každá z nich svojim dielom prispieva k zrodu vodnárskeho Veku. K šiestej z týchto kvadratúr došlo práve 14.-15. decembra a podľa niektorých astrológov je témou tejto kvadratúry „naberanie vízie“. Jedná sa o synchrónny proces s Israfelovým posolstvom, ktoré nás prebúdza k nášmu pravému ja. V Aura-Some sa Urán vzťahuje k tyrkysovým fľaštičkám (43, 62, 45 a 75) a téma vízie súvisí s kráľovskou modrou. Počas týchto Kvadratúr medzi Uránom a Plutom sme vraj povolaní k budovaniu nového sveta založeného na pravde. Israfel podporuje tento proces tým, že prináša potenciál transformácie k novému poriadku vecí.

Preklad z info zdroja bsvet.cz

Nový flakón si môžete kúpiť už aj v našom eshope tu: