NATUR-NET

Mottom nášho pôsobenia je harmónia človeka s prírodou.

Veríme, že to, ako sa o seba staráme a s čím sa obklopujeme, to ovplyvňuje našu podstatu a naša podstata ovplyvňuje naše okolie – prírodu.
Naša snaha je dať vám možnosť návratu k prírode, k prírodným produktom a prírodným systémom liečenia i harmonizovania a tak aj návratu k sebe samému.

Poznaním seba, správnym pochopením príčin diania okolo vás a s pomocou prostriedkov, ktoré vám príroda ponúka môžete naštartovať svoju pozitívnu zmenu, dosiahnuť harmóniu tela, mysle a ducha a prežiť tak svoj život naplno v radosti a spokojnosti. Iba spokojný človek môže vyžarovať spokojnosť do okolia.

Rovnako životné prostredie, geológia prostredia i jeho samotná energia vytvárajú okolo vás energetické pole, ktorá na vás neustále pôsobí. V prírode je prirodzená rovnováha a harmónia, ale človek svojim životom do prírody zasahuje a tak vy rovnako ovplyvňujete prírodu a prostredie okolo vás. Je dôležité poznať tieto pôsobenia, snažiť sa žiť s nimi v harmónii a dosiahnuť tak životnú rovnováhu a pohodu.

Potom, v rovnováhe človeka a rovnováhe prostredia, vznikne HARMÓNIA.

Nemôžeme urobiť veci za vás, je na každom ako sa k tomu postaví, čo pre to urobí. Každý musí niesť zodpovednosť za svoj život a každý si život vytvára sám.

My vám k tomu podávame pomocnú ruku.

Link na hlavnú stránku NATUR-NET