Autor článkov

Volám sa Viera Jakubisová. Som jednou zo zakladateľov firmy NATUR-NET. Mojou snahou, rovnako ako aj filozofiou našej firmy NATUR-NET, je pomáhať ľuďom nájsť ich cestu k sebe samému a pomôcť im žiť ich život v harmónii, spokojnosti a s pocitom naplnenia v súlade i s pomocou prírody. Počas mojej praxe som sa stretla s poznaním, že veľakrát nežijeme svoj vlastný život, ale prispôsobujeme sa svojim najbližším, okoliu a svetu všeobecne. Snažíme sa, aby bol každý spokojný, rodina, šéf, spoločnosť, vonkajšia mienka, ale zabúdame na to, kde sme v tom kolotoči my. Niekedy to ani nevnímame, podriaďujeme tomu automaticky svoje správanie, kroky, rozhodnutia či plány a predstavy, až keď prídu v živote okamihy, ktoré nám to ukážu viditeľným. Snahou mojej práce je posúvať ľudí k ich vlastnému srdiečku, k vlastnému ja a prijať a žiť lásku, ktorú tam majú. Uvedomiť si, že každý, aj ja, som rovnako dôležitý ako ten druhý. Žiť v súlade s prírodou, využiť dary, ktoré nám príroda ponúka a naplniť svoj potenciál a tvorivo viesť svoj život tak, aby v ňom bola radosť, nadšenie a láska. Verím, že každý z nás je sám sebe najlepším liečiteľom, učiteľom i radcom, pretože každý z nás najlepšie pozná sám seba. Ale sú chvíle v živote kedy potrebujeme aj iný pohľad, tak trochu zvonku, nezainteresovane, s odstupom. Potrebujeme, aby nás niekto vypočul a poradil nám. Verím, že si tu nájdete nápady, myšlienky alebo inšpirácie, ktoré vám budú mať čo povedať.

Tieto slová som prevzala od inej ženy, ktorá žije svoj život a plne vystihujú cestu, ktorou by sme mali kráčať našim životom aj všetci ostatní….

Snažím sa byť autentická v každom momente, vďačná, otvorená, svojprávna, snažím sa prijímať seba bez výhrad a za každých okolností, nesúdiť sa, preberať zodpovednosť za svoje myšlienky, slová, činy a rozhodnutia. Nastavovať a udržiavať si pevné rešpektu-plné láskavé hranice. Vážim si obyčajnú tichú láskavosť, ozajstnú pozornosť, nezištnú pomoc a podporu, ktorá nie je vystavovaná na obdiv, empatiu, citlivosť, ohľaduplnosť, nadhľad, zmysel pre poriadok a pre krásu, snahu o zlepšenie sa, autentickosť, holú pravdu…

Moje aktivity:

 • konzultácie osobné – ekológia človeka i prostredia- celostný prístup pre zdravie, osobný i duchovný rozvoj a harmóniu bývania
 • projekty a návrhy domov, interiérov i záhrad v zmysle zásad Feng Shui
 • prednášky a workshopy
 • kurzy a a semináre
 • e-learning vzdelávanie
 • publikovanie

Ak máte záujem o niektorú z mojich aktivít rada sa s vami podelím  o svoje skúsenosti. V prípade, že by ste mali záujem o môj seminár, kurz, prednášku alebo workshop vo vašom mieste bydliska a chceli by ste ho zorganizovať, môžete ma kontaktovať. Potrebné náležitosti si môžeme dohodnúť osobne alebo emailom.

Môj profesný profil:

Ing. Viera Jakubisová – ekológia človeka a Feng Shui:

 • absolvovala som štúdium na strednej priemyselnej škole – SPŠ chemická
 • absolvovala som štúdium na vysokej škole chemického zamerania CHTF Slovenskej technickej univerzity
 • neustálym samo-štúdiom si ďalej prehlbujem vedomosti o Aromaterapii a esenciálnych olejoch, ktoré mám overené a vyskúšané v  dlhoročnej praxi
 • absolvovala som certifikovaný seminár Aromaterapia a Aura-Soma s Marianne Mikkelsen / akreditovaná učiteľka A.S.I.A.C.T /
 • absolvovala som certifikovaný kurz Fytoterapie v Akadémii vzdelávania, fytoterapii sa venuje v praxi viac ako 20 rokov, prakticky od mladosti
 • absolvovala som všetky 3. stupne systému Aura-Soma s Marianne Mikkelsen
  • seminár Bridge s Claudiou Booth
  • som zapísaná ako registrovaný praktikant tohto systému v medzinárodnej akadémii vzdelávania A.S.I.A.C.T Anglicko, www.asiact.org
  • vediem aktívne prax praktikanta Aura-Soma od r. 2003
  • od r. 2004 organizujem kurzy všetkých stupňov Aura-Soma s Marianne Mikkelsen, na ktorých sa aktívne zúčastňujem, rovnako aj nadstavbové semináre Aura-Soma
  • v r. 2006 som sa stretla aj osobne s Mike Boothom na jeho seminári
 • absolvovala som medzinárodný certifikovaný kurz Bachovych esencií BIEP s Tessou Jordan / 2 stupne /, prax s touto metódou má viac ako 15 rokov
 • po 5. ročnom štúdiu na Europskej škole Feng Shui u Rogera Greena, som získala medzinárodný certifikát praktikanta Feng Shui. Od r. 2001 som medzinárodný certifikovaný praktikant pre Feng Shui, odvtedy aktívne vykonávam aj svoju Feng Shui prax
 • absolvovala som korešpodenčné štúdium záhradnej a bytovej architektúry v zahraničí i osobne kurz permakulturného dizajnu
 • absolvovala som certifikovaný seminár Astrológia a Tarot u bývalého významného dánskeho poradcu ministra hospodárstva Ulrika Golodnofa
 • absolvovala som 3-dňový seminár o Aure u liečiteľa a hudobného skladateľa Franka Lorentzena
 • Astrológii, Tarotu, Muzikoterapii a ostatným praktikám sa aktívne venujem od r. 1989 aj ako samouk, pretože mám k tomu blízky vzťah
 • vedomosti o duši človeka som si doplnila aj štúdiom psychológie na Univerzite III.veku – Filozofická fakulta Univerzity Komenského / 3 roky /.
 • v r. 1990 som absolvovala 2- ročný rekvalifikačný kurz Manažment a marketing v malom a strednom podnikaní, kde som si osvojila aj dôležité praktické vedomosti pre vedenie firmy
 • svoje vedomosti a skúsenosti si neustále dopĺňam a nie je možné tu všetky vymenovať

Moje referencie a prax:

 • od r. 1992 – 2009 som pracovala a stretávala sa s ľuďmi a ich problémami v zelenej – bylinkovej lekárni – predajni Fytomedia, prvej toho druhu, v Starom meste, na Zelenej ulici č.3, v Bratislave i na Slovensku vôbec, známej aj ako „Zelená lekáreň“, ktorej som bola aj majiteľkou
 • od r. 2003 v rámci osobných konzultácii pomáham mnohým ľuďom na ich ceste životom. Pracujem so všetkými vekovými skupinami, aj s pármi v rámci spoločného sedenia
 • od r. 2001 v rámci osobných konzultácii pomáham na úprave a harmonizovaní vnútorných i vonkajších priestorov pre súkromné i firemné účely. Pomáham aj pri navrhovaní interiérového dizajnu
 • vypracovala som viacero Feng Shui projektov pre úpravy a návrhy riešenia harmonizovania vnútorných priestorov pre súkromné účely – domy, byty, i pre firmy – obchody, kancelárie, kaviareň
 • vypracovala som viacero Feng Shui projektov pre úpravy a návrhy riešenia harmonizovania vonkajších priestorov pre súkromné účely – záhrady, úpravy a riešenie pozemkov
 • organizujem prednášky, semináre a kurzy v rámci tém ekológia človeka a Feng Shui
 • v r. 2010 som zorganizovala, spolu s ostatnými členmi našej firmy, koncert na farebne podsvietené krištáľové misy s Frankom Lorentzenom a Marianne Mikkelsen v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí
 • informujem v médiach o možnostiach sebapomoci s využitím prostriedkov, ktoré nám príroda ponúka, aby som tak uviedla do povedomia túto možnosť sebapoznania a sebapomoci a tak dala každému možnosť napraviť a zmeniť svoj život k naplneniu, radosti a spokojnosti so samým sebou.
  • Účinkovala som viac krát v televízii STV 1 – vo viacerých  reláciách pre zdravie a životný štýl
  • Účinkovala som viac krát v televízii Markíza – relácia Reflex.
  • Účinkovala som viac krát v Slovenskom rozhlase vo viacerých  reláciách pre zdravie a životný štýl
  • Účinkovala som v Radiožurnále a iných rozhlasových staniciach v reláciách pre zdravie a životný štýl
  • Publikovala som v časopisoch Harmónia, Internacional, Plus 7dní, Naše dieťa, La Femme, Psychológia, Zdravie a ďalších
 • V tomto čase robím svoje vlastné kurzy, semináre a prednášky, aby som mohla zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti s ľuďmi, ktorí o to prejavia záujem.

Moje vlastné semináre a kurzy:

 • Prednáška Aura-Soma – farebná terapia duše i tela
 • Kurz Bachova kvetová terapia I -III.časti s certifikátom
 • Seminár Astrológia a Aura – Soma I.časť
 • Kurz Feng Shui I-V.častí s certifikátom
 • Kurz základy Astrológie
 • V príprave podľa záujmu:
 • Kurz Aromaterapia pre dušu I-III.časť s certifikátom
 • Seminár Aura-Soma  a Feng Shui
 • Seminár Astrológia a Aura-Soma II.časť
 • Seminár Cesta Blázna- Tarot ako metóda zasvätenia a cesta sebapoznania v spojitosti s AS
 • Seminár Astrológia a Tarot
 • Seminár Aura-Soma a Bachova Terapia
 • Seminár Životná cesta a vhodné smerovanie v spojitosti s AS