Home » Kurzy, semináre, iné » Ako prebieha naše Online vzdelávanie sme zhrnuli v tomto článku.

Ako prebieha naše Online vzdelávanie sme zhrnuli v tomto článku.

bez-nazvuČasto dostávame otázku na našu novinku Online vzdelávania, ako to vlastne u nás prebieha a čo to vlastne Online vzdelávanie je, aké to má výhody a nevýhody. Ako sú kurzy pripravené, či musíte sledovať kurz v niektoré presné časové obdobie, čo ak nebudete niečomu rozumieť a podobne.

Poďme sa na to teda pozrieť.

Najčastejšie a najviac využívané sú u nás kurzy naživo, teda priamo v našom centre s lektorkou a ostatnými účastníkmi priamo v osobnom kontakte. Je to skvelá forma na spoločné zdieľanie a okamžité odpovede na prípadné nejasnosti či otázky týkajúce sa danej témy kurzu. Obohatené o nadviazanie nových osobných priateľstiev a kontaktu s ľuďmi rovnakého záujmu a zmýšľania. Ale v tejto novej veľmi rýchlej dobe, kde čas sa stáva vzácnou komoditou, je ťažko nájsť  jeden spoločný vyhovujúci termín pre viacero osôb, ktoré majú o ten-ktorý kurz záujem. Vyžaduje si to viac trpezlivosti a čakania až sa daný termín kurzu naplní. A niekedy si to vyžaduje ozaj veľa času.

Objavte svet harmónie s našimi on-line kurzami.

Preto sme prišli s novou ponukou ONLINE vzdelávania, aby sme vyhoveli všetkým záujemcom o vzdelávanie sa v našich témach pôsobenia, aby nemuseli byť viazaní a obmedzení čakaním na naplnenie kurzu naživo, ale mohli v pohodlí svojho domova, kedykoľvek im to vyhovuje, študovať a získavať vedomosti i skúsenosti a priniesť tak obohatenie do svojho života.

Aké sú výhody Online vzdelávania.

» Jednoducho

🙂 Ľahké a jednoduché orientovanie sa v kurze umožňuje študovať každému.

 • K študovaniu nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie. Stačí vám pripojenie na internet a zariadenie na jeho prevádzku – buď počítač, notebook, tablet, alebo mobil.
 • Nepotrebujete ani špeciálne vedomosti s prácou na internete či počítači.
 • Každý kurz je spracovaný tak, aby ste sa v ňom jednoducho, rýchlo a ľahko orientovali. Nepotrebujete zvláštne technické nadanie.
 • Kurzy sú určené pre každého, kto má záujem sa o naše témy vzdelávať. Nemajú obmedzenie vekom, pohlavím ani úrovňou dosiahnutého vzdelania.
 • V každom kurze máte okamžitú spätnú väzbu, ako ste tému pochopili.
 • Všetky témy sú vypracované v zrozumiteľnej textovej a názornej obrázkovej forme, aby sa vám ľahšie chápal jej obsah.
 • V prípade, že si to téma vyžiada, sú dodané videa a audio-nahrávky.

» Pohodlne

  😎 Študovať môžete pohodlne podľa svojich zvykov, nemusíte sa nikomu prispôsobovať.

 • Radšej sa učíte sami v svojom vlastnom prostredí? Tak toto je pre vás to „práve orechové“.
 • Každú tému si môžete prebrať toľko-krát, koľko-krát len budete chcieť.
 • Pracujete svojím vlastným tempom a vtedy, keď vám to najviac vyhovuje.
 • Môžete sa pýtať na to, čo Vy potrebujete vedieť, nemusíte čakať či na vás ostane čas.
 • Učíte sa v polohe, ktorá vám vyhovuje. Nemáte spoločenské obmedzenia.
 • Môžete študovať v pyžame, plavkách, teplákoch, proste tak, ako sa vám momentálne chce.
 • Máte svoje vlastné zvyky pri učení? Žiaden problém, pokojne im vyhovejte.

» Kdekoľvek

  😎 K absolvovaniu kurzu nemusíte nikam cestovať. Môžete študovať doma, v parku, prírode, na pláži.

 • Nie ste viazaní na žiadne miesto kde sa kurz koná.
 • Odpadnú vám náklady s vycestovaním na miesto konania klasického kurzu.
 • Študovať môžete doma v izbe, posteli, na gauči, vo vlastnej pracovni, alebo na akomkoľvek vami obľúbenom mieste.
 • Páči sa vám študovať radšej vonku? Nič vám v tom nebráni. Môžete študovať v prírode, na záhrade, v parku, na pláži, všade, kde vám je príjemne.
 • Cestujete často a neviete ako si vyplniť čas? Študujte. Kurzy môžete preberať aj vo vlaku, autobuse, dokonca aj v MHD.
 • Kurz môžete mať neustále pri sebe a tak kedykoľvek nahliadnuť do témy a nájsť čo práve potrebujete.

» Kedykoľvek

  💡 Čas na štúdium si zvolíte podľa vašej voľby. Nikto vás nebude časovo limitovať.

 • Môžete mať trvalý neobmedzený prístup k všetkým študijným materiálom a i k prípadným aktualizáciám obsahu kurzu, a to aj potom, čo ste dokončili program.
 • Naštartujete učenie v okamihu, keď dokončíte registráciu.
 • Nie ste odkázaní na čakanie termínu vypísania kurzu, alebo jeho naplnenia.
 • Môžete byť v kontakte s lektorkou vtedy, keď to potrebujete.
 • Otvoríte si kurz vtedy, kedy vám to najviac vyhovuje.
 • Kurz môžete študovať týždeň, mesiac, rok, alebo sa k nemu opäť po nejakej dobe vrátiť.

Ako prebieha Online vzdelávanie.

Doba štúdia.

Prihlásenie sa do kurzu.

Pre prihlásenie sa do zapísaného on-line kurzu si vytvoríte váš účet zaregistrovaním sa. Po zaplatení zvoleného kurzu dostanete prístupové právo do tohto kurzu. Do neho sa budete prihlasovať na internete z pohodlia svojho domova, alebo kdekoľvek sa práve nachádzate. Nemusíte nikam chodiť. Povolený vstup vám umožňujú vstup len do zvoleného a zaplateného kurzu. Po prihlásení sa do kurzu sa vám otvorí celá štruktúra kurzu. Okamžite môžete začať študovať.

Doba štúdia.

Prístup do kurzov máte časovo neobmedzený, takže každý kurz môžete študovať kedy vám to vyhovuje a ako dlho potrebujete. Môžete sa k nemu opätovne vracať. Kurz je vedený tak, že obsahuje konkrétne a výstižné vedomosti, žiadne omáčky a veľa slov pre nič, konkrétne cielené a priamo zamerané informácie vám ušetria veľa času. Kurz môžete študovať na etapy, s prestávkami, naraz, alebo sa k nemu môžete po určitej dobe vracať.

 

Štruktúra kurzov.

Kurzy sú rozdelené do rôznych modulov, pričom každý modul môžete preberať tak dlho, ako si zvolíte a sú v ňom obsiahnuté jednotlivé témy, kroky, testy a úlohy. Každý kurz obsahuje úvod, teoretickú a praktickú časť, záver a záverečné informácie a odporúčania. Pre vašu prehľadnosť si môžete prebraté moduly vyznačiť ako splnené. Budete mať lepší prehľad čo už máte prebraté za sebou a k čomu sa nemusíte vracať.

 

Obsah a zloženie kurzov.

Teóriu, praktické príklady, ukážky a všetko potrebné na zvládnutie danej témy je obsiahnuté v kurzoch vo forme textu v PDF, zaradené sú rôzne testy a úlohy, obrazová dokumentácia, foto-príklady z praxe, videa alebo audio – nahrávky. Text si môžete podčiarknuť, postupne prehľadávať v zozname, alebo vyznačiť farebne. U mnohých kurzoch sú na konci pripnuté dokumenty vhodné na stiahnutie a vytlačenie.

 

 Ukážka našich Online kurzov.

ukazka-kurzov

Ako sa prihlásiť na Online vzdelávanie.

 

1. Registrácia.

registraciaonline

Ako prvý krok na zaradenie sa medzi účastníkov Online vzdelávania našich kurzov sa musíte zaregistrovať na našom portáli Online vzdelávania tu: Online vzdelávanie NATUR-NET .

Klikom na Registrácia sa vám otvorí okno na prihlásenie. Po vyplnení svojich údajov a prístupových dát – prístupové meno a heslo – budete mať možnosť nazrieť ako hosť do všeobecných informácií o online vzdelávaní a prehľadu kurzov. V nasledujúcich krokoch vám už postačí len prihlásenie cez vaše prístupové údaje a môžete ako hosť prechádzať povolenými stránkami vzdelávania. Prihlasujete sa v pohodlí vášho domova, alebo kdekoľvek ste a máte prístup na internet. Nemusíte nikam chodiť. Prístup máte trvalý a ako hosť si môžete prezerať voľne dostupné informácie.

2. Výber a zakúpenie si kurzu.

kupakurzu

Ak sa budete chcieť zúčastniť absolvovania niektorého kurzu, vyberiete si kurz vášho záujmu a v hlavnom menu online vzdelávacieho portálu si zvolíte – Kúpiť kurz.

Vyberiete si váš zvolený kurz a klikom na neho sa dostanete do ponuky kurzu na zakúpenie. Pristúpite k zakúpeniu kurzu. Kurz vložíte do košíka, vyplníte svoje údaje a urobíte si objednávku. Kurz zaplatíte buď formou platobného príkazu cez váš bežný účet bankou, alebo môžete využiť aj platobnú službu PAY PAL. Akonáhle nám nabehne vaša úhrada, zašleme vám potvrdzovací email a oznámime vám, že máte povolený vstup do zaplateného kurzu.

3. Zapísanie do kurzu.

otvorenie-kurzu

Po obdržaní nášho emailu s povolením vstupu do zaplateného kurzu, ste do kurzu zapísaný ako účastník – študent a máte možnosť kurz študovať. V Ponuke kurzov na hlavnom menu vzdelávacieho portálu, po prihlásení sa, zvoľte váš zaplatený kurz a otvorí sa vám celá štruktúra a osnova kurzu s bočnou navigáciou jednotlivých tém. Každý kurz je rozdelený na 10-15 tém – modulov, každá z tém obsahuje teoretickú časť a praktické cvičenia.  Témy – moduly nasledujú postupne za sebou, tak, ako prebieha výuka celého kurzu. Môžete sa však v nich pohybovať podľa vášho uváženia, buď priamo z hlavnej stránky, alebo rýchlejšie v bočnej navigácii.

A takto ukážkovo vyzerá Online kurz vo vnútri.

» Úvod.

uvod

Každý kurz Online vzdelávania začína úvodným slovom lektorky, kde sa vám stručne predstaví slovom cez audio-nahrávku.  A pokiaľ radšej čítate, text úvodných slov je uvedený rovnako.

» Jednotlivé témy – moduly.

tema

 

Každá téma –  modul pozostáva z niekoľkých časí v textovej a obrázkovej forme. Obsahuje teoretickú časť a cvičenia. V pravej časti si cez navigáciu môžete vyberať jednotlivé kroky podľa vášho výberu, alebo sa môžete nechať viesť uvedeným postupom. Na začiatok vám odporúčame prechádzať jednotlivými modulmi postupne ako sú uvedené.

» Teória – príklad a ukážka textovej časti.

teoria1

Jednotlivé kroky sú popísané detailne a často i s audio-nahrávkou, prípadne videom. Teoretická časť je vo forme textových a ilustračných .pdf súborov, doplnená v prípade potreby audio nahrávkou, alebo videom. Texty sú prehľadné, doplnené mnohým obrázkami a môžete si v nich podčiarkovať, zvýrazňovať texty pre svoje potreby, prípadne ukázať celý prehľad modulu – témy.

» Praktická časť – cvičenia.

cvicenie

Každá téma – modul je uzavretý praktickou časťou – cvičením, ktoré budete mať, vo väčšine prípadov, ihneď vyhodnotené. V niektorých prípadoch odošlete vypracované zadanie na posúdenie lektorke.

Záverečné zhrnutie.

 • Výhodou Online kurzu oproti klasickému kurzu naživo je, že vám nič neunikne. Môžete sa k jednotlivým krokom, modulom, témam a cvičeniam, či videám vracať, prečítať, vyskúšať znovu a znovu až všetko pochopíte správne.
 • Každý kurz máte k dispozícii kedykoľvek a nemusíte čakať až bude naplnený kurz na jeho uskutočnenie.
 • Môžete ho študovať práve vtedy keď máte naň čas a chuť, prípadne možnosť. Nie ste viazaný termínom, ani priestorom. Môžete ho študovať kdekoľvek, stačí vám len pripojenie na internet. Ušetrite náklady a čas na cestovanie a prípadný pobyt v inom mieste ak nie ste z Bratislavy.
 • Tempo kurzu je na vás. Môžete ho prebrať naraz, alebo po častiach s prestávkou, rovnako aj rýchlosť preberania jednotlivých častí si volíte sami.
 • Kurz si môžete zakúpiť teraz a ak vás niečo vyruší, napríklad náhly nával práce či starostlivosť o deti, alebo choroba či iné aktivity, jednoducho ho odložíte a vrátite sa k nemu až bude pre vás ten správny čas.
 • Kurz je urobený s rešpektom k vášmu času a tak je oprostený od zbytočných omáčiek a pokecov, sústredený a zameraný na požadovanú tému kurzu prehľadne a jasne. Nie ste rušený otázkami spoluúčastníkov, ak vy tému už chápete.
 • Ku každému kurzu máte k dispozícii navyše ako bonus aj .pdf súbory na stiahnutie, prípadne užitočné odkazy na pomoc k štúdiu vašej témy. K niektorým kurzom máte pridané na stiahnutie pracovné listy, ktoré si môžete vytlačiť a pracovať priamo v nich, vďaka čomu si vyskúšate teoretické poznatky v realite a nebudete o nich iba teoreticky premýšľať.
 • Všetky potrebné produkty si môžete priamo zakúpiť v našom eshope.
 • A čo ak niečomu nebudete rozumieť? Nič sa nedeje, v rámci ceny kurzu máte k dispozícií 2x 30minutovú konzultáciu priamo s lektorkou cez Skype službu ako osobnú podporu, a potom nad tento rámec, kedykoľvek máte otázku, môžete si dohodnúť ďalšiu buď konzultáciu, alebo môžete napísať email a lektorka vám odpovie. Okrem toho sa môžete pridať do uzavretej skupiny študentov vášho kurzu na Facebooku a robiť jednotlivé kroky s ostatnými.

Objavte svet harmónie s našimi on-line kurzami.

Vyberte si jeden z našich kurzov a vydajte sa na prírodnú cestu poznávania či pomoci sebe i druhým. Naše témy obsahujú poznatky ako nastoliť a udržať rovnováhu vo vašich životoch i ako byť dobrým sprievodcom pre svojich klientov prírodnou cestou. Osvojíte si nové formy pomoci sebe či ostatným, či urobíte niečo pre svoj osobnostný i duchovný rozvoj. Kurzy postupne tvoríme a zaraďujeme.

Využite túto jedinečnú možnosť.

Neváhajte a skúste to.