Home » Feng Shui » Kurz Feng Shui I.časť základný

Kurz Feng Shui I.časť základný

Feng Shui

Feng Shui- škola formy

3 dňový základný kurz – už aj online v e-learningu. Pozrite si tu.
Ide o prvý kurz z celkového výučbového cyklu 5.častí. Je zameraný na základné teoretické princípy a zásady Feng Shui. Čo to Feng Shui je, na akom princípe funguje, história a jeho súčasnosť, rôzne školy tohto učenia, jeho členenie, teória Ying a Yang, škola formy a využitie princípu 5 zvierat na usporiadanie priestoru. Kurz bude obsahovať okrem teórie aj veľa praktických ukážok a cvičení na osvojenie si danej témy.

Môžete si so sebou priniesť nakreslený plán pôdorysu vášho priestoru, na ktorom budete robiť jednotlivé rozbory a návrhy na úpravy. S týmto plánom budete pracovať počas celých 5 častí 3 – dňových kurzov, ktoré tvoria celý cyklus a na záver si všetko spolu prepojíte. Tak dostanete ucelený prehľad čo sa dá s Feng Shui a s priestorom urobiť a ako v budúcnosti s Feng shui pracovať.

Väčšinu nápravných pomôcok Feng Shui, ktoré budú odporúčané, si je možné u nás zakúpiť v čase kurzu i potom. Absolventi budú mať u nás na zakúpenie 10% zľavu na nákup doplnkov v čase priebehu kurzu.

Kurzy sú určené pre záujemcov o toto učenie, ktorí si chcú usporiadať svoje prostredie harmonicky, zorientovať sa v tomto systéme ako aj pracovať s Feng shui ako praktikant. Po absolvovaní celého cyklu dostanete certifikát praktikanta Feng Shui.
Lektor: Ing. Viera Jakubisová
Cena: 199,-€

Miesto konania: Centrum NATUR-NET, Karloveská 24, Bratislava
Prihláška DOC ONLINE Prihláška

Feng Shui – prvá časť – Obsah:

1. Poučenie z filozofie východu a zaradenie Feng shui do systému filozofie TAO, história a súčasnosť
2. Definícia Feng shui a ako ho aplikovať v osobnom živote, rôzne školy feng shui a jeho členenie
3. Vysvetlenie dynamiky yinu a yangu a ich význam v praktickom každodennom živote
4. Škola formy v okolitej krajine, v obytnom prostredí a na pracovisku – z hľadiska 5 zvierat
5. Škola formy v okolitej krajine, v obytnom prostredí a na pracovisku – z hľadiska sha a chi energie
6. Analýza miestností – kuchyňa, obývačka, detská izba, spálňa, domáca pracovňa atď.
7. Nákresy, čítanie a rozbor pôdorysov – praktická časť
8. Prezentácia príkladov z praxe – úlohy a riešenia
9. Základné typy na úpravu jednotlivých miestností
10. Praktické ukážky náprav v obytnom prostredí
Cieľ kurzu:

Cieľom tohto kurzu je priblížiť podstatu Feng Shui každému z vás zrozumiteľným spôsobom, aby ste ho ľahko mohli aplikovať v praxi.
Kurz je viac zameraný na to ako precítiť a pochopiť podstatu tohto systému a nie len memorovať informácie.
Naučíte sa rýchle a jednoduché využitie základov a princípov Feng Shui  v každodennom praktickom živote, ako aj hlbšie nahliadnutie do jeho podstaty a porozumeniu ako to funguje a aké sú možnosti jeho využitia.
Počas celého cyklu 5 častí sa naučíte  pracovať s viacerými metódami, ktoré na konci cyklu – v 5.časti, pospájate tak, aby ste vedeli urobiť komplexný Feng shui projekt a byť praktikantom Feng Shui.
Na záver vypracujete otázky a vlastný projekt, skúškou ukončíte kurz a dostanete certifikát.